Mitä tarkoittaa pelastuksen puolesta rukoileminen?Kysymys: Mitä tarkoittaa pelastuksen puolesta rukoileminen?

Vastaus:
Monet kysyvät, "Onko olemassa mitään tiettyä rukousta, jonka rukoilemalla voin saada pelastuksen?" On tärkeää muistaa, että pelastumista ei voi saada millään nimenomaisella rukouksella tai tiettyjä sanoja lausumalla. Raamattu ei missään kohdin mainitse kenenkään vastaanottaneen pelastusta rukoilemalla. Rukouksen lausuminen ei ole raamatullinen pelastumistapa.

Raamatullinen pelastumismenetelmä on uskoa Jeesukseen Kristukseen. Joh. 3:16 kertoo meille seuraavan, "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." Pelastus saadaan uskon kautta (Ef. 2:8), vastaanottamalla Jeesus pelastajana (Joh. 1:12), ja luottamalla yksinomaan Jeesukseen (Joh. 14:6; Ap. t. 4:12), eikä minkään tietyn rukouksen toistamisella.

Raamatun mukainen pelastusviesti on samanaikaisesti yksinkertainen, selvä ja ihmeellinen. Me olemme kaikki tehneet syntiä Jumalaa vastaan (Room. 3:23). Jeesuksen Kristuksen lisäksi ei ole ketään, joka olisi elänyt syntiä tekemättä (Saarn. 7:20). Syntiemme tähden olemme ansainneet Jumalan tuomion (Room. 6:23) ja tuo tuomio merkitsee fyysistä kuolemaa, jota seuraa hengellinen kuolema. Syntisyytemme ja siitä seuraavan tuomion tähden emme voi tehdä itse mitään, joka vanhurskauttaisi meidät Jumalan edessä. Rakkautensa vuoksi Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksen Kristuksen persoonassa. Jeesus eli täydellisen elämän ja opetti aina totuutta. Ihmiskunta kuitenkin hylkäsi Jeesuksen ja tappoi Hänet ristiinnaulitsemalla. Tuon hirvittävän teon myötä Jeesus kuoli meidän sijastamme. Jeesus kantoi synnin taakan ja rangaistuksen ja Hän kuoli meidän sijastamme (2. Kor. 5:21). Jeesus herätettiin kuolleista (1. Kor. 15) ja se todisti Hänen kuolemansa syntiemme edestä olleen riittävä ja että Hän oli voittanut synnin ja kuoleman. Jeesuksen uhrin seurauksena, Jumala tarjoaa meille pelastuksen lahjana. Jumala kehottaa meitä kaikkia muuttamaan mielemme (Ap. t. 17:30) ja vastaanottamaan Hänet täytenä maksuna syntiemme edestä (1. Joh. 2:2). Pelastus on Jumalan meille tarjoama lahja, eikä sitä voi ansaita rukoilemalla.

Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei rukous voi olla mukana pelastustapahtumassa. Jos sinä ymmärrät evankeliumin, uskot siihen, ja olet vastaanottanut Jeesuksen pelastajanasi, on hyvää ja sopivaa ilmaista tuo usko Jumalalle rukouksen kautta. Jumalan kanssa puhuminen rukouksen avulla voi olla keino edetä Jeesusta koskevien tosiasioiden hyväksymisestä siihen, että luotat Häneen pelastajanasi. Rukous voi liittyä siihen toimintoon, jossa sinä laitat uskosi yksin Jeesukseen pelastuaksesi.

Meidän on kuitenkin toistettava se erittäin tärkeä asia, että sinun pelastuksesi ei perustu rukouksen sanomiseen. Rukouksen sanominen itsessään ei voi pelastaa sinua! Jos haluat vastaanottaa pelastuksen, joka on saatavilla Jeesuksen kautta, laita uskosi Häneen. Luota täysin Hänen kuolemaansa riittävänä maksuna syntiesi edestä. Luota yksin Häneen pelastajanasi. Tämä on raamatullinen pelastumistapa. Jos olet vastaanottanut Jeesuksen pelastajanasi, voit ilman muuta rukoilla Jumalalle. Kerro Jumalalle, kuinka kiitollinen olet Jeesuksesta. Ylistä Jumalaa Hänen rakkaudestaan ja uhristaan. Kiitä Jeesusta Hänen kuolemastaan syntiesi tähden ja tarjoamastaan pelastuksesta. Tämä on raamatullinen yhteys pelastuksen ja rukouksen välillä.

Oletko päättänyt ottaa Kristuksen vastaan sen perusteella, mitä olet lukenut näiltä sivuilta? Jos näin on, ole hyvä ja klikkaa alla olevaa ”Olen ottanut Kristuksen vastaan tänään” – painiketta.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä tarkoittaa pelastuksen puolesta rukoileminen?