Mitä Raamattu sanoo seksistä ennen avioliittoa / esiaviollisesta seksistä?Kysymys: Mitä Raamattu sanoo seksistä ennen avioliittoa / esiaviollisesta seksistä?

Vastaus:
Raamatussa ei esiinny heprean tai kreikan kielen sanaa nimenomaisesti viittaamaan ennen avioliittoa harjoitettavaan seksiin. Raamattu tuomitsee vääjäämättömästi aviorikoksen ja siveettömyyden, mutta pidetäänkö esiaviollista seksiä siveettömänä? 1. Korinttolaiskirjeen 7:2:n mukaan ”kyllä” on oikea vastaus: ”Mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa.” Tässä raamatunkohdassa Paavali kertoo avioliiton olevan ratkaisu haureuteen. Siinä sanotaan, että koska ihmiset eivät pysty hillitsemään itseään ja heistä kovin monet harjoittavat haureellisia avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita, heidän pitäisi avioitua. Silloin he pystyvät täyttämään intohimonsa siveellisesti.

Koska 1. Korinttolaiskirjeen 7:2 liittää esiaviollisen seksin haureellisuuden, kaikki muutkin seksuaalisen haureellisuuden synniksi tuomitsevat Raamatun jakeet tuomitsevat myös esiaviollisen seksin synniksi. Esiaviollinen seksi on raamatullisen määritelmän mukaan haureellisesta. Monet raamatunkohdat julistavat haureuden ja siveettömyyden olevan syntiä (Apt. 15:20; 1. Kor. 5:1; 6:13,18; 10:8; 2. Kor. 12:21; Gal. 5:19; Ef. 5:3; Kol. 3:5; 1. Tess. 4:3; Juud. 1:7). Raamattu kehottaa pidättymään seksistä ennen avioliittoa. Aviopuolisoiden välinen seksi on ainoa seksuaalisten suhteiden muoto, jonka Jumala hyväksyy (Hepr. 13:4).

Aivan liian usein me keskitymme seksin viihdyttävään puoleen tunnistamatta siihen liittyvää suvun jatkamisen osa-aluetta. Avioliiton seksi on toki nautinnollista. Sellaiseksi Jumala sen suunnitteli. Hän haluaa miesten ja naisten nauttivan seksuaalisesta toiminnasta avioliiton puitteissa. Laulujen laulu ja muut raamatunkohdat (kuten Sananl. 5:19) kuvailevat selvästi seksin ihanuuksia. Aviopuolisoiden on kuitenkin muistettava, että Jumala tarkoitti seksin lasten hankkimiseksi. Niinpä esiaviollista seksiä harjoittava pari syyllistyy kaksinkertaiseen vääryyteen – he nauttivat iloista, joita ei ole tarkoitettu heille, ja he ottavat riskin uuden elämän syntymisestä perheen ulkopuolella. Jumalan suunnitelma jokaiselle lapselle on kuulua perheeseen.

Vaikkakaan tarkoituksenmukaisuus ei määrittele oikeaa ja väärää, johtaisi Raamatun neuvojen noudattaminen vähempiin sukupuolitautien esiintymiseen, vähempiin raskauden keskeytyksiin, harvempiin naimattomiin äiteihin ja harvempiin ei-toivottuihin raskauksiin. Harvemmat lapset kasvaisivat ilman molempia vanhempia. Seksistä pidättyminen on ainoa Jumalan hyväksymä menettelytapa, kun puhutaan seksistä ennen avioliittoa. Seksistä pidättyminen pelastaa elämiä, suojelee vauvoja, antaa seksuaalisille suhteille niille kuuluvan arvon, ja ennen kaikkea kunnioittaa Jumalaa.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mitä Raamattu sanoo seksistä ennen avioliittoa / esiaviollisesta seksistä?