Miten Raamatun mukaan voi löytää elämän tarkoituksen?Kysymys: Miten Raamatun mukaan voi löytää elämän tarkoituksen?

Vastaus:
Raamattu kertoo hyvin selvästi, mikä elämämme tarkoituksen pitäisi olla. Vanhan ja Uuden testamentin ihmiset etsivät ja löysivät elämän tarkoituksen. Salomon oli kaikkein viisain koskaan elänyt ihminen. Hänen mukaansa elämä on turhauttavaa, jos se eletään ainoastaan tätä maailmaa ajatellen. Hän antaa seuraavan loppukommentin Saarnaajan kirjassa: "Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista" (Saarn. 12:13-14). Salomonin mukaan elämän tarkoitus on kunnioittaa Jumalaa ajatuksillamme, elämällämme ja noudattamalla Hänen käskyjään, sillä eräänä päivänä seisomme tuomiolla Hänen edessään. Elämämme eräänä tarkoituksena on pelätä Jumalaa ja totella Häntä.

Elämämme toisena tarkoituksena on nähdä maanpäällinen elämä oikeassa valossa. Toisin kuin ne, jotka keskittyvät ainoastaan tähän elämään, kuningas Daavid odotti tyytyväisyyden tulevan vasta tulevaisuudessa. Hän sanoi, "Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut" (Ps. 17:15). Daavid odotti olevansa täysin tyytyväinen sinä päivänä, kun hän heräisi (seuraavassa elämässä) ja näkisi Jumalan kasvot (yhteys Hänen kanssaan) ja olisi hänen kaltainen (1. Joh. 3:2).

Psalmissa 73 Asaf kertoo kadehtineensa jumalattomia, joilla ei näyttänyt olevan huolen häivää ja jotka keräsivät rikkauksia toisten kustannuksella, mutta sitten hän pysähtyi miettimään heidän lopullista kohtaloaan. Vastakohtana jumalattomien tavoitteluille hän luettelee jakeessa 25 hänelle tärkeät asiat: "Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä." Asafille yhteys Jumalaan oli tärkeämpi kuin mikään muu asia elämässä. Ilman sitä elämällä ei ole mitään todellista tarkoitusta.

Apostoli Paavali rehenteli uskonnollisilla saavutuksillaan, mutta kohdattuaan ylösnousseen Kristuksen hän totesi niiden olevan kuin sontakasan verrattuna Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Fil. 3:9-10 Paavali sanoi, että hän ei halunnut mitään niin paljon kuin tuntea Kristuksen ja kuulua Hänelle. Paavali halusi Kristuksen vanhurskauden ja elää Häneen uskoen, vaikka se merkitsisi kärsimystä ja kuolemaa. Paavalin elämän tarkoitus oli tuntea Kristus ja tulla vanhurskaaksi uskon kautta Kristukseen. Paavali halusi elää Kristuksen yhteydessä, vaikka se toisi kärsimyksiä (2. Tim. 3:12). Paavali katsoi tulevaisuuteen, aikaan, jolloin hän olisi kuolleista ylösnousseitten joukossa.

Elämämme tarkoitus on, niin kuin Jumala alun perin tarkoitti ihmisen luodessaan, 1) kunnioittaa Jumalaa ja elää Hänen yhteydessään, 2) olla hyvissä väleissä muiden kanssa, 3) työskennellä, ja 4) hallita maailmaa. Mutta syntiinlankeemuksen johdosta yhteys Jumalaan särkyi, välimme muiden kanssa ovat huonontuneet, työmme tuntuu turhalta ja ihminen kamppailee hallitakseen luontoa hyväksyttävällä tavalla. Vain rakentamalla uudelleen yhteyden Jumalaan, mikä tapahtuu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, voi elämän tarkoituksen löytää uudelleen.

Ihmisen elämän tarkoituksena on kunnioittaa Jumalaa ja nauttia Hänestä iankaikkisesti. Me kunnioitamme Jumalaa pelkäämällä ja tottelemalla Häntä, asettamalla määränpäämme tulevaisuuden taivaan kotiin ja oppimalla tuntemaan Hänet perin pohjin. Me olemme onnellisia noudattaessamme Jumalan tarkoitusta elämässämme. Se auttaa meitä kokemaan todellisen ja kestävän onnen - yltäkylläisen elämän, jonka Hän on tarkoittanut juuri meitä varten.


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Miten Raamatun mukaan voi löytää elämän tarkoituksen?