Mga katanungan patungkol sa Langit at ImpyernoMga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno

Mayroon pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan?

Ano ang mangyayari matapos ang kamatayan?

Ano ang Bagong Langit at ang Bagong Lupa?

Totoo ba ang impiyerno? Ang impiyerno ba ay pang-walang hanggan?

Ano ang hukuman ni Kristo?

Ano ang Huling Paghuhukom sa harap ng malaking tronong puti?

Maari ba nating makita at makilala ang ating mga kaibigan at ka-pamilya sa langit?

Maari ba tayong tingnan o makita ng mga tao mula sa langit?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Langit at Impyerno