Mga katanungan patungkol sa PaglikhaMga katanungan patungkol sa Paglikha

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagkalikha laban sa ebolusyon?

Ang pananampalataya sa Dios at ang siyensiya ba ay magkasalungat?

Ano ang Teorya ng Matalinong Disenyo (Intelligent Design)?

Ano ba ang edad ng daigdig? Gaano na katanda ang daigdig?

Ang baha ba sa panahon ni Noe ay pandaigdigan o pambansa lamang?

Bakit inilagay ng Diyos ang punongkahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama sa Hardin ng Eden?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga dinosaur? Mayroon bang dinosaur sa Bibliya?

Nangangahulugan ba na ang “mga araw” sa Genesis 1 ay literal na araw na may 24 oras?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa taong kweba, sinaunang tao, o mga taong Neanderthal?

Bakit may dalawang magkaibang kwento ng paglikha sa Genesis 1 at 2?

Ang teorya ng paglikha ba ay mapapatunayan ng siyensya?

Ano ang teorya ng agwat (gap theory)? Mayroon bang radikal na nangyari sa pagitan ng Genesis 1:1 at Genesis 1:2?

Ano ang theistic evolution (ebolusyong theistic)?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Paglikha