Mga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging MagulangMga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging Magulang

Ano ang itinuturo ng Bibliya patungkol sa pagiging mabuting mga magulang?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa mga Kristiyanong ama?

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging isang Kristyanong ina?

Paano ba dapat dinidisiplina ng mga Kristiano ang kanilang mga anak?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pagpigil sa pagbubuntis o family planning?

Ano ang dapat gawin ng mga Kristiyanong magulang kung sila ay may alibughang anak?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapaampon ng anak?

Ano ba dapat ang tamang kaayusan ng pagpapahalaga sa ating mga pamilya?

Ano ang ibig sabihin ng utos na igalang ang ama at ina?

Paano haharapin ng isang Kristiyano ang isyu ng pagiging baog o kawalan ng kakayahang magkaanak?

Ano ang dapat gawin sa rebeldeng anak ayon sa Bibliya?

Ano ang papel ng asawang lalaki at asawang babae sa pamilya?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pamilya at Pagiging Magulang