Mga katanungan patungkol sa PakikipagrelasyonMga katanungan patungkol sa Pakikipagrelasyon

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pakikipagtalik bago pa man ang kasal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pakikipagtagpo / pakikipagligawan?

Paano ko malalaman na ako ay tunay na umiibig?

Masama bang ang magkaperaha ay mamuhay ng magkasama (mag live-in) bago sila ikasal?

Nararapat ba sa isang Kristiano ang makipagtagpo (makipagdate) o mag-asawa ng hindi Kristiano?

Ano ang angkop na pamantayan ng magkasintahan sa pagiging malapit sa sa isa’t isa bago mag-asawa?

Paano ko maihahanda ang aking sarili sa pag-aasawa?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pakikipagrelasyon