Mga katanungan patungkol sa mga Anghel at DemonyoMga katanungan patungkol sa mga Anghel at Demonyo

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga Anghel?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga demonyo?

Sino si Satanas?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa sinasapian o pagsapi ng demonyo?

Maaari pa bang sapian ng demonyo ang isang tunay na Kristiyano?

Sino ang mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao sa Genesis 6 1-4?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa mga Anghel at Demonyo