Mga katanungan patungkol sa PanalanginMga katanungan patungkol sa Panalangin

Ano ang panalangin ng isang makasalanan?

Bakit kailangang manalangin?

Mahalaga ba ang panalangin ng maramihan?

Ano ang Panalangin ng Panginoon at dapat ba natin itong idalangin?

Ano ang ibig sabihin na manalangin sa pangalan ni Jesus?

Ano ang panalangin na dinirinig ng Diyos?

Dapat ba na manalangin nang paulit-ulit para sa iisang bagay, o nararapat ba na ang ating panalangin ay isang beses lamang para sa bawat bagay?

Paanong masasabing ang panalangin ay pakikipagugnayan sa Diyos?

Ano ang pananalangin ng pamamagitan?

Ano ang kapangyarihan ng panalangin?

Ano ang ibig sabihin ng walang huimpay na panalangin?

Ano ang kaugnayan sa pagitan ng panalangin at pagaayuno?

Ano ang mga hadlang sa isang mabisang buhay panalangin?

Ano ang panalangin habang naglalakad? Naaayon ba sa Bibliya ang pananalangin habang naglalakad?

Ano ang pananalangin sa Espiritu?

Paano ako makasisiguro na ako ay nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos?

Ano ang tamang paraan ng pananalangin?

Tahimik na panalangin ito ba ay naaayon sa Bibliya?

Kanino tayo dapat manalangin? sa Ama, sa Anak, o sa Banal na Espiritu?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Panalangin