Mga katanungan patungkol sa PanalanginMga katanungan patungkol sa Panalangin

Ano ang panalangin ng isang makasalanan?

Bakit kailangang manalangin?

Mahalaga ba ang panalangin ng maramihan?

Ano ang Panalangin ng Panginoon at dapat ba natin itong idalangin?

Ano ang ibig sabihin na manalangin sa pangalan ni Jesus?

Ano ang panalangin na dinirinig ng Diyos?

Dapat ba na manalangin nang paulit-ulit para sa iisang bagay, o nararapat ba na ang ating panalangin ay isang beses lamang para sa bawat bagay?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Panalangin