Ano ba ang pinagmulan ng iba't-ibang mga lahi? 

Tanong: "Ano ba ang pinagmulan ng iba't-ibang mga lahi?"

Sagot:
Hindi tayo binibigyan ng Bibliya ng tiyak na impormasyon tungkol sa pinagmulan ng iba't-ibang mga lahi o kulay ng balat ng mga tao. Ang totoo, mayroon lamang iisang lahi sa mundo -ang lahi ng mga tao. Ang pagkakaiba lamang sa mga tao ay ang pisikal na katangian at kulay ng balat. Sinasabi ng ilan na noong ginulo ng Diyos ang mga wika ng tao sa Tore ng Babel (Genesis 11:1-9), inumpisahan din Niya na pag-ibahin ang lahi at kulay ng mga tao. Posibleng binago ng Diyos ang genetic ng mga tao upang manatili silang buhay sa iba't ibang ekolohiya, gaya ng mga Aprikano na may kakayahang mabuhay sa kabila ng sobrang init sa Africa. Ayon sa pananaw na ito, ng guluhin ng Diyos ang wika ng mga tao, ang bunga nito ay paghihiwalay ng mga tao ayon sa kani-kanilang mga wika, at pagkatapos ay binago na rin ng Diyos ang genetic code ng mga lahi upang mabuhay sila kung saang lugar sila dadalhin ng Diyos. Maaring posible ito ngunit wala namang malinaw na Biblikal na suporta sa ganitong teorya. Ang lahi o kulay ng balat ng mga tao ay hindi nabanggit saTore ng Babel.

Pagkatapos ng baha, noong magkaroon ng iba't-ibang mga wika, ang mga taong nagsasalita ng magkahalintulad na wika ay humiwalay sa ibang grupo ng tao na nagsasalita rin ng ibang wika. Dahil dito, ang "Gene Pool" ng partikular na grupo ng tao ay lumiit dahil hindi na ang buong populasyon ng sangkatauhan ang puwede pamilian ng mapapangasawa. Ang pag aasawa ng mga magkakamag-anak ay nangyari, at sa paglipas ng panahon isang partikular na katangian ang lumabas sa mga grupong ito ng tao. Habang patuloy na nag-aasawa ang mga tao sa kanilang sariling grupo, lumiit ng lumiit ang Gene pool ng mga ito, hanggang sa dumating sa punto na ang mga taong may magkakatulad na wika ay nagkaroon na rin ng magkaparehong kulay at pisikal na katangian, at kung mayroon mang ibang pisikal na katangian na lumabas ay pambihira lamang.

Ang isa pang teorya na maaaring pinagmulan ng iba't-ibang lahi ay ang paniniwala na maaari diumano na si Adan at Eba ay nagmamay-ari ng genes na na maaaring magbunga ng itim, kayumanggi, at puting mga anak. Ito ay maihahalintulad sa pag-aasawa ng magkaibang lahi. Kadalasan ang kanilang mga nagiging anak ay hindi magkakatulad ang kulay ng balat. Dahil nais ng Diyos na ang sangkatauhan ay may pagkakaiba sa panlabas na kaanyuan, maaaring binigyan ng Diyos ng kakayahan si Adan at Eba na magsilang ng anak na may mag-kakaibang kulay ng balat.

Walo lamang ang nakaligtas sa pandaigdigan baha, si Noa at ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak na lalaki (Genesis 7:13). Maaaring ang asawa ni Shem, Ham at Japhet ay mula sa ibang lahi. Posible ring na ang asawa ni Noa ay mula rin sa ibang lahi. Maaaring silang walo ay nagmula sa magkaibang mga lahi at nagtataglay sila ng genetics na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magsilang ng mga anak na magkaibang lahi. Anuman ang paliwanag, ang mahalaga ay iisang lahi lamang ang tao at lahat tayo ay nilalang ng iisang Diyos para sa isang layunin.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang pinagmulan ng iba't-ibang mga lahi?