Sino ang lumalang sa Diyos? Saan ba nagmula ang Diyos?Tanong: "Sino ang lumalang sa Diyos? Saan ba nagmula ang Diyos?"

Sagot:
Isinulat ni Bertrand Russel ( isang tanyag na pilosopong Briton na hindi naniniwala sa Diyos) sa kanyang librong "Why I am not a Christian" na kung totoo na ang lahat ng bagay ay may pinagmulan samakatuwid ang Diyos ay may pinagmulan din. Ayon sa kanya, kung ang Diyos ay nangangailangan ng sanhi kung gayon ang Diyos ay hindi Diyos at kung ang Diyos ay hindi Diyos samakatuwid talagang walang Diyos. Ito ay isang komplikadong pagtatanong na kahalintulad sa katanungan ng mga bata na, "Sino ang lumalang sa Diyos?" , kahit na ang mga bata ay nakakaalam na ang mga bagay ay hindi nagmula sa wala. Kung ang Diyos ay "bagay" samakatuwid dapat mayroon din Siyang pinagmulan o sanhi, tama?

Ang katanungan ay mapanlinlang at walang saysay. Ito ay parang nagtatanong ng, "Ano ba ang amoy ng kulay asul?", ang asul ay wala sa kategorya ng mga bagay na mayroong amoy, dahil dito ang katanungan mismo ay hindi wasto. Maihahalintulad natin ito salaysay ni Russel sa kanyang akda ukol sa paghahambing nya sa pagitan ng Diyos at lahat ng bagay. Ang Diyos ay wala sa kategorya ng mga bagay na nilalang, o may sanhi. Walang sanhi ang Diyos at hindi nilalang. Siya'y nabubuhay ng walang simula at wakas. Sinasabi sa Pahayag 22:13 Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli.

Papaano natin malalaman ito? Alam nating lahat na mula sa wala, walang magaganap. Kung gayon kung mayroon mang panahon na wala talagang umiiral o nabubuhay samakatuwid walang paraan upang may anumang mabuhay o umiral. Subalit ang mga bagay ay totoong umiiral. Samakatuwid, sapagkat hindi kailanman posible na wala talagang umiiral o nabubuhay, mayroong palaging umiiral o nabubuhay. Ang palaging umiiral o nabubuhay na iyon ay ang ang Diyos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Sino ang lumalang sa Diyos? Saan ba nagmula ang Diyos?