Hıristiyan vaftizinin önemi nedir?Soru: Hıristiyan vaftizinin önemi nedir?

Yanıt:
Kutsal Kitap’a göre, Hıristiyan vaftizi bir inanlının hayatında içsel olarak gerçekleşen şeyin dışsal tanıklığıdır. Hıristiyan vaftizi, inanlının Mesih’in ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle özdeşleşmesini örnekler. Kutsal Kitap şöyle bildirir: “Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O'nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük” (Romalılar 6:3-4). Hıristiyan vaftizinde, suya batırılmak etkinliği Mesih’le birlikte ölmeyi ve gömülmeyi simgeler. Sudan çıkmak etkinliği de Mesih’in dirilişini resmeder.

Hıristiyan vaftizinde bir insanın vaftiz olmadan önce, 1) İsa Mesih’e Kurtarıcı olarak güvenmesi ve 2) vaftizin ne anlama geldiğini anlaması olmak üzere yerine getirmesi gereken iki şart vardır. Eğer bir insan İsa Mesih’i Kurtarıcısı olarak tanıyorsa, Hıristiyan vaftizinin Mesih’e olan imanını açıkça bildirmekte bir itaat adımı olduğunu anlıyor ve vaftiz olmayı arzuluyorsa o zaman inanlının vaftiz olmasını engelleyecek bir neden yoktur. Kutsal Kitap’a göre, Hıristiyan vaftizi önemlidir çünkü bir itaat adımıdır-kişinin Mesih’e olan iman ve adanmışlığını herkesin önünde bildirmesidir; Mesih’in ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle bir özdeşleşmedir.Türkçe anasayfaya dönHıristiyan vaftizinin önemi nedir?