Chúa Giê Su cứu điều đó có nghĩa là gì?Câu hỏi: Chúa Giê Su cứu điều đó có nghĩa là gì?

Trả lời:
“Chúa Giê Su cứu” là một câu khẩu hiệu phổ thông trên những miếng nhãn, những dấu hiệu của những sự kiện thể thao, và ngay cả những tấm băng rôn kéo căng ra giữa bầu trời bởi những chiếc máy bay nhỏ. Thật đáng buồn! Ít người có thể thấy cụm từ “Chúa Giê Su cứu” cách thật sự và hiểu đầy đủ ý nghĩa điều ấy có nghĩa là gì. Có một lượng quyền năng rất lớn và chân lý gói gọn trong những từ này.

Chúa Giê Su cứu, nhưng Chúa Giê Su là ai?

Hầu hết mọi người hiểu Chúa Giê Su là người sống tại quốc gia Israel khoảng 2.000 năm trước. Gần như các tôn giáo trên thế giới xem Chúa Giê Su như là một giáo sư tốt và là một tiên tri. Và trong khi những điều này xác định sự thật về Chúa Giê Su hơn hết thì họ không khám phá được sự thật Chúa Giê Su là ai. Họ cũng không giải thích được làm thế nào hay tại sao Chúa Giê Su cứu. Chúa Giê Su là Thượng Đế trong hình thể loài người. (Giăng 1:1;14) Chúa Giê Su là Thượng Đế đến thế gian như là một con người thật (I Giăng 4:2) Thượng Đế trở thành người trong thân phận Chúa Giê Su để cứu chúng ta. Đó là điều mang chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo: Tại sao chúng ta cần được cứu?

Chúa Giê Su cứu, nhưng tại sao chúng ta cần được cứu?

Kinh Thánh công bố rằng mọi người đang sống đều là những người có tội. (Truyền đạo 7:20 và Rô Ma 3:23) Tội lỗi là làm những điều trái với bản chất thánh thiện và hoàn hảo của Đức Chúa Trời cho dầu trong ý tưởng, lời nói hay hành động. Bởi vì tội lỗi của chúng ta mà chúng ta xứng đáng bị sự hình phạt của Đức Chúa Trời. (Giăng 3:18, 36). Đức Chúa Trời hoàn toàn công bình vì thế Ngài không cho phép tội lỗi và điều ác thoát khỏi hình phạt. Vì Đức Chúa Trời vô hạn và đời đời và vì tội lỗi là sự chống đối tột cùng với Đức Chúa Trời (Thi Thiên 51:4) Chỉ sự hình phạt vô hạn và đời đời là hiệu nghiệm. Sự chết đời đời là hình phạt hiệu lực duy nhất cho tội lỗi. Đó là tại sao chúng ta cần được cứu.

Chúa Giê Su cứu, nhưng Ngài cứu bằng cách nào?

Bởi vì chúng ta đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời vô hạn. Chúng ta chỉ là con người hữu hạn phải trả giá tội chúng ta trong một thời gian vô hạn hoặc là một người vô hạn (Chúa Giê Su) phải trả tội thay cho chúng ta chỉ một lần. Không có sự lựa chọn nào khác. Chúa Giê Su đã chết thay cho chúng ta. Trong con người của Chúa cứu thế Giê Su. Đức Chúa Trời đã hiến dâng chính Ngài nhân vì chúng ta trả sự hình phạt vô hạn và đời đời chỉ Ngài mới có thể trả. (II Cô-rinh-tô 5:21; I Giăng 2:2). Chúa Giê Su đã mang lấy sự hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu để cứu chúng ta khỏi số phận kinh khiếp đời đời, đúng với hậu quả của tội chúng ta. Vì tình yêu vĩ đại Ngài dành cho chúng ta Chúa Giê Su đã từ bỏ cuộc sống của Ngài vì chúng ta (Giăng 15:3) đã trả sự hình phạt mà chúng ta đã phạm nhưng không thể trả. Sau đó Chúa Giê Su đã sống lại chứng minh sự chết của Ngài quả thật hiệu nghiệm trả giá sự hình phạt cho tội lỗi chúng ta. (I Cô-rinh-tô 15)

Chúa Giê Su cứu, nhưng Ngài cứu ai?

Chúa Giê Su cứu tất cả những ai nhận món quà cứu rỗi của Ngài. Chúa Giê Su cứu tất cả những ai tin hoàn toàn vào sự hi sinh của Ngài, chỉ duy chính Ngài trả giá cho tội lỗi. (Giăng 3:16; Công vụ 16:31) Trong khi việc dâng tế lễ của Chúa Giê Su đã hiệu lực hoàn toàn để trả cho tất cả nhân loại, Chúa Giê Su chỉ cứu rỗi cách cá nhân cho những ai nhận món quà quí giá nhất của Ngài (Giăng 1:12)

Nếu ngay bây giờ bạn hiểu ý nghĩa Chúa Giê Su cứu là gì và bạn tin nơi Ngài là cứu chúa của riêng bạn. Bạn hãy làm chắc chắn sự hiểu biết và niềm tin của mình theo cách, và như là hành động của đức tin, trong sự liên lạc với Đức Chúa Trời như sau: “Thưa Chúa, tôi biết tôi là một tội nhân, và tôi biết vì tội của tôi nên tôi phải xứng đáng chịu hình phạt xa cách khỏi Ngài. Mặc dù tôi không xứng đáng, tạ ơn Ngài vì yêu tôi mà dâng tế lễ thay tội của tôi qua sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế Giê Su. Tôi tin rằng Chúa Giê Su đã hi sinh vì tội của tôi và tôi tin chỉ có Ngài cứu tôi. Từ nay về sau xin giúp tôi sống cuộc đời cho Ngài thay vì cho tội lỗi. Xin giúp đỡ tôi sống cuộc đời còn lại bằng lòng biết ơn về sự cứu rỗi kỳ diệu mà Ngài đã ban cho tôi. Tạ ơn Chúa Giê Su vì Ngài đã cứu tôi.

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamChúa Giê Su cứu điều đó có nghĩa là gì?