Lời cầu xin sự cứu rỗi nghĩa là gì?Câu hỏi: Lời cầu xin sự cứu rỗi nghĩa là gì?

Trả lời:
Nhiều người hỏi: “Cỏ phải một lời cầu nguyện tôi cầu nguyện sẽ bảo đãm sự cứu rỗi của tôi không? Điều quan trọng nên nhớ rằng sự cứu rỗi không phải do những lời cầu nguyện bắt chước hay những lời thốt ra nào đó. Kinh Thánh bất cứ chỗ nào cũng ghi chép lời cầu xin cứu rỗi đều được nhậm. Nói lời cầu nguyện không phải là đường lối cứu rỗi theo cách Kinh Thánh.

Cách cứu rỗi theo Kinh Thánh là đức tin vào Chúa cứu thế Giê Su. Giăng 3:16 nói với chúng ta: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Sự cứu rỗi nhờ đức tin mà có được. (Ê-phê-sô 2:8) bởi tiếp nhận Chúa Giê Su là Cứu Chúa (Giăng 1:12) Và bởi đầy lòng tin cậy chỉ mình Chúa Giê Su. (Giăng 14:6; Công vụ 4:12) không phải bởi việc lặp lại một lời cầu nguyện.

Sứ điệp về sự cứu rỗi của Kinh Thánh đơn giản, rõ ràng và kỳ diệu vào đúng thời điểm. Tất cả chúng ta đều phạm tội chống lại Đức Chúa Trời (Rô ma 3:23) Ngoại trừ Chúa Giê Su không ai sống trọn cuộc đời mà không phạm tội (Truyền đạo 7:20) Vì cớ tội của chúng ta mà chúng ta nhận lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời (Rô ma 6:23) và rồi sự phán xét là thân thể bị chết theo sau sự chết thuộc linh. Vì tội lỗi chúng ta mà điều đó đáng bị hình phạt không có điều gì chính bản thân chúng ta làm công bình với Đức Chúa Trời. Như là kết quả của tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, Ngài trở thành người trong thân phận của Chúa cứu thế Giê Su. Chúa Giê Su sống đời sống hoàn hảo và luôn luôn dạy dỗ về lẽ thật. Tuy nhiên loài người từ chối Chúa Giê Su và đóng đinh Ngài trên cây thập tự giết Ngài. Mặc dầu đó là một việc làm khủng khiếp nhưng Ngài đã chết thay tội lỗi cho chúng ta, Ngài mang lấy gánh nặng và sự đoán phạt của tội lỗi trên chính thân thể Ngài, và Ngài chết thay cho chúng ta. (II Cô-rinh-tô 5:21) Sau đó Chúa Giê Su đã sống lại (I Cô-rinh-tô 15) chứng minh rằng giá trả cho tội lỗi của Ngài đã hiệu nghiệm và Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Như là kết quả của lễ của Chúa Giê Su, Đức Chúa Tời ban món quà cứu rỗi cho chúng ta. Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả chúng ta thay đổi tâm trí hướng về Chúa Giê Su. (Công vụ 17:30) và nhận Ngài đã trả toàn thế tội lỗi cho chúng ta (I Giăng 2:2). Sự cứu rỗi được nhận như là món quà từ Đức Chúa Trời ban tặng không phải bởi khẩn xin bằng lời cầu nguyện.

Bây giờ điều đó không có nghĩa là nhận sự cứu rỗi không có liên quan gì đến sự cầu nguyện. Nếu bạn hiểu phúc âm, tin đó là sự thật, và chấp nhận Chúa Giê Su là cứu chúa của bạn, đó là điều tốt và thích hợp để bày tỏ đức tin với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Liên lạc với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện có thể là một cách tiến tới từ những hành động chấp nhận về Chúa Giê Su cho đến việc tin tưởng hoàn toàn nơi Ngài là cứu chúa. Cầu nguyện có thể kết nối hành động của đức tin nơi Chúa Giê Su duy nhất để được cứu rỗi.

Một lần nữa, mặc dầu là điều quan trọng cốt yếu, mà bạn không đặt nền tảng của sự cứu rỗi của bạn bằng lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện bắt chước theo không giải cứu cho bạn. Nếu bạn muốn nhận sự cứu rỗi qua Chúa cứu thế Giê Su, hãy đặt niềm tin bạn vào Ngài. Tin tưởng hoàn toàn vào sự chết của Ngài, là một sinh tế có hiệu lực cho những tội lỗi của bạn. Nương dựa trọn vẹn vào chỉ mình Ngài là Đấng cứu chuộc bạn. Đó là phương pháp cứu rỗi theo lời Kinh Thánh. Nếu bạn nhận Chúa Giê Su là cứu chúa của bạn. Bằng tất cả tấm lòng bạn hãy nói lời cầu xin với Đức Chúa Trời. Hãy nói lời tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê Su cho bạn. Hãy dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài và sự hi sinh. Tạ ơn Chúa Giê Su chết vì tội lỗi bạn và cung ứng sự cứu rỗi cho bạn. Đó là sự kết nối theo lời Kinh Thánh giữa sự cứu rỗi và lời cầu nguyện.

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.Trở lại trang chủ tiếng Việt NamLời cầu xin sự cứu rỗi nghĩa là gì?