Kaj je dar jezikov? Je dar jezikov tudi za dandanes?Vprašanje: Kaj je dar jezikov? Je dar jezikov tudi za dandanes?

Odgovor:
Najprej se je dar jezika pojavil na binkoštni dan v Apostolskih delih 2:1-4. Apostoli so odšli in delili evangelij z množicami v njihovem jeziku; »vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika božja dela!« (Apostolska dela 2:11). Grško izraz »jezik« pomeni »človeški govor«. Zato pa dar jezikov pomeni govoriti v jeziku, ki ga druga oseba ne pozna, zato da bi pomagal osebi, ki ta jezik govori. V 1 Korinčanom 12-14 Pavel razpravlja o čudežnem daru in komentira: »Kaj bi vam koristil bratje, če bi prišel k vam in govoril z darom jezikov, pa vam ne bi povedal ne razodetja ne spoznanja ne prerokbe ne nauka?« (1 Korinčanom 14:6). Po apostolu Pavlu in po opisu jezikov v Apostolskih delih je dar jezikov dragocen za tiste, ki lahko slišijo božjo besedo v svojem lastnem jeziku, toda neuporaben za vse ostale – razen, če besedilo interpretiramo ­/ prevedemo.

Oseba, ki ima dar interpretiranja jezikov (1 Korinčanom 12:30) razume, kaj govorec jezika govori. Potem interpret jezikov razloži sporočilo govorca, da ga lahko vsi ostali razumejo. »Kdor torej govori z darom jezika, naj prosi, da bi mogel tudi razlagati.« (1 Korinčanom 14:13). Pavlov zaključek o neinterpretiranih jezikih je močan: »toda v cerkvi hočem raje povedati pet razumljivih besed, kakor pa na tisoče besed v daru jezika.« (1 Korinčanom 14:19).

Je dar jezikov tudi za dandanes? 1 Korinčanom 13:8 omenja, da bo dar jezikov prenehal, čeprav ta pojav povezuje s prihodom »popolnega« v 1 Korinčanom 13:10. Nekateri opozarjajo na razliko med jezikom v prerokbah in jeziki, ki bodo prenehali (kot dokaz za prenehanje jezikov pred prihodom »popolnega«). Čeprav je to možno, pa trditev ni popolnoma razvidna iz teksta. Nekateri opozarjajo na odlomke iz Izaije 28:11 in Joela 2:28-29, ki naj bi bili dokaz, da je dar jezikov znak Gospodove prihajajoče sodbe. 1 Korinčanom 14:22 pa opisuje dar jezikov kot opozorilo nevernikom. Glede na ta argument pa lahko rečemo, da je dar jezikov bilo opozorilo Judom, da bo Bog sodil Izraelu zaradi zavrnitve Jezusa Kristusa kot Mesije. Zato pa, ko je Bog dejansko sodil Izraelu (ko so Rimljani v 70. letu Gospodovem uničili Jeruzalem), dar jezika ni več služil svojemu namenu. Medtem ko je ta vidik dokaj sprejemljiv, pa prvi namen izpopolnjenega jezika ne zahteva vedno njegovega uničenja. Sveto pismo ne zaključi s tem, da je dar jezika prenehal.

Istočasno pa, če bi se dar jezikov izvajal v cerkvah še danes, bi to bilo v skladu s Svetim pismom. To bi potem bil pravi in razumljiv jezik (1 Korinčanom 14:10). Namen tega bi bil, da se božja beseda deli z nekom, ki govori drugačen jezik (Apostolska dela 2:6-12). Vse bi bilo v skladu z zahtevo, ki jo je Bog izrekel apostolu Pavlu: »Če kdo govori z darom jezika, naj nastopita dva ali k večjemu trije, in sicer po vrsti, eden pa naj razlaga. Če razlagalca ni, naj na shodu molči, govori pa sebi in Bogu.« (1 Korinčanom 14:27-28). Vse bi bilo tudi v skladu s sledečo izjavo (1 Korinčanom 14:33): »Kajti Bog ni Bog zmešnjave, ampak miru, kakor v vseh Cerkvah svetih.«

Bog lahko vsekakor nekomu da dar jezikov, da mu omogoči komunikacijo z osebo, ki govori drugačen jezik. Sveti Duh pa daje vsakomur duhovnih darov, kakor hoče (1 Korinčanom 12:11). Zamislite si, koliko bolj produktivni bi bili misijonarji, če jim ne bi bilo treba izgubljati časa z učenjem jezika in bi bili kar takoj zmožni govoriti z ljudmi v njihovem jeziku. Kakorkoli že, Bog pač tega ni tako napravil. Jeziki se več ne pojavljajo v takšni obliki kot so se v Novi zavezi, navkljub dejstvu, da bi bilo to zelo koristno. Mnogi, ki trdijo, da imajo dar jezikov, tega ne podajajo v skladu s tem, kar piše v Svetem pismu. To dejstvo pa vodi k spoznanju, da je dar jezikov prenehal ali pa je vsaj redek pojav v božjem načrtu današnje Cerkve.

Tisti, ki verjamejo, da je dar jezikov jezik molitve samooblikovanja, se zgledujejo po 1 Korinčanom 14:4 in/ali pa po 14:28: »Kdor govori z darom jezika, oblikuje sam sebe, kdor pa prerokuje, gradi Cerkev.« V 14 poglavju Pavel poudarja, kako pomembna je interpretacija (prevajanje), glej 14:5-12. Pavel v verzu 4 govori naslednje: »Če govoriš z darom jezikov brez razlage, potem oblikuješ samo sebe, da se zdiš bolj duhoven kot ostali. Če pa govoriš z darom jezika in razlagaš, potem oblikuješ vse.« Nova zaveza nikjer ne podaja natančnih navodil, kako moliti v jezikih. Nikjer tudi ne podaja namena molitve v jezikih ali pa specifično opiše osebo, ki moli v jezikih. Dalje, če je molitev v jezikih za samooblikovanje, ali ne bi bilo potem krivično do vseh ostalih, ki nimajo daru jezikov in se ne morejo potemtakem samooblikovati? 1 Korinčanom 12:29-30 jasno pove, da nimajo vsi daru jezikov.Povratek na slovensko domačo stranKaj je dar jezikov? Je dar jezikov tudi za dandanes?