Ar iš tiesų Jėzus yra vienintelis kelias į Dangų?
Klausimas: Ar iš tiesų Jėzus yra vienintelis kelias į Dangų?

Atsakymas:
„Aš esu geras žmogus, todėl pateksiu į dangų.“ „Na, kartais aš pasielgiu netinkamai, bet vis dėlto dažniausiai elgiuosi gerai, todėl pateksiu į dangų.“ „Juk Dievas nepasiųs manęs į pragarą vien dėl to, kad aš negyvenu pagal Bibliją. Laikai pasikeitė!“ „Į pragarą eina tik labai blogi žmonės, tokie kaip vaikų prievartautojai ir žudikai.“

Dažnai iš daugelio gali išgirsti tokius ir panašius pasiteisinimus, bet iš tiesų tai melas. Šėtonas, šio pasaulio kunigaikštis, sėja tokias mintis į mūsų protus. Jis, ir visi, kurie seka paskui jį, yra Dievo priešai (1 Pt 5:8). Šėtonas visada apsimeta geru (2 Kor 11:14), bet iš tiesų jis kontroliuoja žmonių, kurie nepriklauso Dievui, protus. „Šėtonas, šio pasaulio kunigaikštis, apakino netikinčiųjų protus, kad jie neišvystų Evangelijos šlovės, kuri šviečia virš jų. Jie nesupranta žinios apie Dievo atvaizdo – Kristaus šlovę“ (2 Kor 4:4).

Klaidinga yra manyti, jog Dievas neteikia reikšmės mažoms nuodėmėms, ir kad pragaras rezervuotas „blogiesiems“. Bet kokia nuodėmė atskiria mus nuo Dievo, netgi „nedidelis, nekaltas melas“. Visi nusidėjo ir nėra nei vieno pakankamai gero žmogaus, kuris savo pastangomis galėtų pasiekti dangų (Rom 3:23). Ėjimas į dangų nepriklauso nuo to, kiek mes padarėme gerų ar blogų darbų; tokiu būdu mes visi pražuvę. „Ir jei jie išgelbėti Dievo malone, tai ne dėl gerų darbų. Kitaip nuostabi Dievo malonė nebūtu tokia, kokia ji iš tiesų yra – laisva ir neužtarnauta“ (Rom 11:6). „Mes nieko negalim padaryti, kad užsitarnautume kelią į dangų. “ (Tit 3:5).

„Į Dievo karalystę jūs galite įeiti tik per siaurus vartus. Platus kelias ir erdvūs vartai, vedantys į pragarą, daugeliui, kurie pasirenka lengviausią kelią.“ (Mt 7:13) Mes negalime pasiteisinti tuo, kad visi žmonės gyvena nuodėmingą gyvenimą ir netiki Dievu, nes tai nepopuliaru. „Jūs gyvenote kaip ir visi šiame pasaulyje, pilni nuodėmių, paklusdami šėtonui, kunigaikščiui, viešpataujančiam ore. Jis yra dvasia, veikianti širdyse tų, kurie nepaklūsta Dievui.“ (Ef 2:1-2)

Kai Dievas sukūrė pasaulį, jis buvo tobulas. Viskas buvo gerai. Tada Jis sutvėrė Adomą ir Ievą, suteikė jiems laisvą valią, kad jie galėtų rinktis – sekti Dievu ir paklusti Jam, arba ne. Bet Adomas ir Ieva – pirmieji žmonės, buvo sugundyti šėtono ir nusidėjo, nepaklusdami Dievui. Ir tai juos (taip pat ir mus, jų palikuonis) atskyrė nuo Dievo ir nuo artimo bendravimo su Juo. Dievas yra tobulas ir šventas, Jis turi nuteisti nuodėmę. Kaip nusidėjėliai mes negalime to pakeisti patys. Todėl Dievas numatė kelią, kaip mes galime būti suvienyti su Juo danguje. „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad nei vienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“(Jn 3:16). „Atpildas už nuodėmę yra mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje“ (Rom 6:13). Jėzus gimė, kad parodytų mums šį kelią ir mirtų už mūsų nuodėmes. Po trijų dienų Jis prisikėlė iš kapo (Rom 4:25), pergalingai nugalėjęs mirtį. Jėzus tapo tiltu, suartinančiu Dievą su žmogumi, kad mes galėtumėme turėti su Juo asmeninį bendravimą, jei tik patikime Juo.

„Ir tai yra amžinasis gyvenimas – pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų“ (Jn 17:3). Dauguma žmonių tiki, kad Dievas yra, net šėtonas tuo tiki. Bet kad būtume išgelbėti, mums reikia gręžtis į Dievą, pradėti asmeniškai bendrauti su Juo, palikti visas savo nuodėmes ir sekti Jį. Mes turime pasitikėti Jėzumi visada, kur mes būtume, ir ką darytume. „Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų, duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję“ (Rom 3:22). Biblija moko, kad be Jėzaus nėra kito kelio būti išgelbėtiems. Jėzus Jono evangelijoje (14:6) skelbė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas; niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“

Jėzus yra vienintelis išgelbėjimo kelias, nes tik Jis vienas gali sumokėti už mūsų kaltes (Rom 6:23). Jokia kita religija nemoko apie nuodėmę, jos pražūtingumą ir jos pasekmes. Jokia kita religija nepasiūlys tokios brangios kainos už nuodėmę, kurią sumokėjo Jėzus. Nei vienas „religijos įkūrėjas“ nebuvo Dievas, atėjęs žmogaus kūne (Jn 1:1, 14) – ir tai buvo vienintelis kelias sumokėti begalinę mūsų skolą. Jėzus, būdamas Dievas, galėjo sumokėti už mūsų nuodėmes. Ir būdamas žmogumi, Jis galėjo numirti. Išgelbėjimas įmanomas tik per tikėjimą Jėzumi Kristumi! „Nes neduota žmogėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“ (Ap.d. 4:12).

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr iš tiesų Jėzus yra vienintelis kelias į Dangų?