Kas yra Šventoji Dvasia?
Klausimas: Kas yra Šventoji Dvasia?

Atsakymas:
Egzistuoja daug neteisingų įsivaizdavimų apie tai, kas yra Šventoji Dvasia. Kai kurie mano, kad Ji yra mistinė jėga, kiti Šventąją Dvasią supranta kaip beasmenę energiją, kurią Dievas davė Kristaus pasekėjams. Ką apie Šventąją Dvasią kalba Biblija? Trumpai tariant – Biblija sako, kad Šventoji Dvasia yra Dievas. Biblijoje taip pat kalbama, kad Šventoji Dvasia yra Asmuo, kuris turi protą, emocijas ir valią.

Tai, kad Šventoji Dvasia yra Dievas, galime aiškiai matyti iš daugelio Šventojo Rašto vietų, neišskiriant ir Apaštalų Darbų knygos 5:3-4. Šiose eilutėse apaštalas Petras priekaištauja Ananijui, kad šis melavo Šventajai Dvasiai, ir sako jam, kad jis „pamelavo ne žmonėms, bet Dievui“. Iš to tampa aišku, kad melavimas Šventajai Dvasiai – tai melavimas Dievui. Kad Šventoji Dvasia yra Dievas mes galime sužinoti ir iš to, kad Ji turi būdingus Dievui bruožus ir savybes. Pavyzdžiui, apie tai, kad Šventoji Dvasia yra visur esanti, mes matome 139 Psalmėje, 7-8 eilutėje: „Kurgi galėčiau pabėgti nuo Tavo Dvasios ar atsitolinti nuo Tavo Artumo? Jei į dangų užžengčiau, Tu esi ten, jei Šeole pasikločiau guolį, Tu esi ten.“ 1 Laiške korintiečiams 2:10 mes sužinome apie dar vieną Šventosios Dvasios bruožą – visko žinojimą. „Bet Dievas mums tai apreiškė per Dvasią, nes Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes. Kuris žmogus žino kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo Dvasia“.

Mes žinome, kad Šventoji Dvasia tikrai yra Dievas, nes Ji turi protą, jausmus ir valią. Šventoji Dvasia mąsto ir viską žino (1 Kor 2:10). Ji gali liūdėti (Ef 4:30). Šventoji Dvasia užtaria mus (Rom 8:26-27). Ji priima sprendimus pagal savo valią (1 Kor 12:7-11). Šventoji Dvasia yra Dievas, trečiasis Trejybės „Asmuo“. Ir tik būdama Dievas, Šventoji Dvasia iš tiesų gali veikti kaip Guodėja ir Patarėja, kaip Jėzus ir kalbėjo apie Ją (Jn 14:16,26; 15:26).Atgal į svetainę lietuvių kalbaKas yra Šventoji Dvasia?