Ar amžino išgelbėjimo garantija remiasi Biblija?
Klausimas: Ar amžino išgelbėjimo garantija remiasi Biblija?

Atsakymas:
Kai žmogus priima Kristų kaip savo Gelbėtoją, jis įgyja artimą ryšį su Dievu, ir tai jam garantuoja amžiną išgelbėjimą. Judo laiške 1:24 parašyta: „Tam, kuris gali išlaikyti jus nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteptus ir džiaugsmingus“. Dievo jėga gali apsaugoti tikinčiuosius nuo kritimo. Tik Jis išlaiko mus savo šlovingame artume. Tik Jis, o ne mūsų pastangos užtikrina mums amžiną saugumą ir išgelbėjimą.

Viešpats Jėzus Kristus skelbė: „Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos“ (Jono 10:28-29). Ir Tėvas, ir Sūnus stipriai laiko mus savo rankose. Kas galėtų išplėšti mus iš jų?

Laiškas efeziečiams 4:30 sako mums, kad tikintieji yra „užanspauduoti atpirkimo dienai“. Jei tikintieji neturėtų garantijos dėl amžino išgelbėjimo, tai negalėtų ir būti užanspauduoti atpirkimo dienai, o tik iki to momento, kai nusidės ar atsitrauks nuo tikėjimo.

Jei žmogus gautų amžinojo gyvenimo pažadą, o paskui jį prarastų, tai nebūtų galima kalbėti apie amžinumą. Jei amžinojo išgelbėjimo garantijos nėra, tai ir Biblijos pažadai dėl amžinojo išgelbėjimo turėtų būti klaida.

Patį didžiausią amžinojo išgelbėjimo garantijos argumentą randame Laiške romiečiams 8:38-39: „Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje“. Mūsų amžinas saugumas remiasi Dievo meile tiems, kuriuos Jis išgelbėjo. Mūsų amžinas išgelbėjimas išpirktas mums Jėzaus, pažadėtas Tėvo ir užanspauduotas Šventąja Dvasia.Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr amžino išgelbėjimo garantija remiasi Biblija?