Ar turi krikščionys paklusti Senojo Testamento įstatymui?
Klausimas: Ar turi krikščionys paklusti Senojo Testamento įstatymui?

Atsakymas:
Kad galėtumėme atsakyti į šį klausimą, turime suprasti, kad Senojo Testamento įstatymas buvo duotas Izraelio tautai, o ne krikščionims. Vieni įsakymai mokė izraelitus paklusnumo Dievui (pavyzdžiui, Dešimt Dievo Įsakymų), kiti mokė kaip garbinti Dievą (aukojimo sistema), dar kiti – mokė kaip gyventi, kad izraelitai išsiskirtų iš kitų tautų (maistas ir rengimasis). Nei vienas Senojo Testamento įstatymų netaikomas mums šiandien. Kai Jėzus mirė ant kryžiaus, Jis panaikino senuosius įstatymus (Romiečiams 10:4; Galatams 3:23-25; Efeziečiams 2:15).

Vietoj to, mes esame po Kristaus įstatymu (Galatams 6:2), kuris skamba taip: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“ (Mato 22:37-40).

Jei mes seksime šiais dviem įsakymais, tai vykdysime viską, ko laukia iš mūsų Kristus: „Nes tai ir yra Dievo meilė – vykdyti Jo įsakymus. O Jo įsakymai nėra sunkūs“ (1 Jono 5:3). Nors faktiškai Dešimt Įsakymų netaikomi krikščionims, bet devyni iš jų pakartoti Naujajame Testamente (išskyrus įstatymą apie šeštadienio šventimą). Aišku, jei mes mylime Dievą, tai nesilenksime ir negarbinsime kitų dievų ar stabų. Jei mes mylime savo artimą, tai nežudysime, nemeluosime, nepaleistuvausime ir netrokšime to, kas priklauso kitam. Taigi, mes nesame po Senojo Testamento įsakymais. Mes turime mylėti Dievą ir savo artimą – jei mes ištikimai seksime šiais dviem įsakymais, visa kita atsistos į savo vietas.Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr turi krikščionys paklusti Senojo Testamento įstatymui?