Ar išgelbėjimas įmanomas vien tik per tikėjimą, ar per tikėjimą ir darbus?
Klausimas: Ar išgelbėjimas įmanomas vien tik per tikėjimą, ar per tikėjimą ir darbus?

Atsakymas:
Tai turbūt vienas svarbiausių visos krikščionių teologijos klausimų. Šis klausimas tapo Reformacijos – protestantų skilimo nuo Katalikų bažnyčios priežastimi. Šis klausimas taip pat yra skiriamasis Biblinės krikščionybės ir daugumos „krikščioniškų kultų“ požymis. Ar išgelbėjimas įmanomas vien tik per tikėjimą, ar per tikėjimą ir darbus? Ar aš išgelbėtas vien tik tikėdamas Jėzumi, ar turiu tikėti ir daryti kažką?

Šio klausimo „tikėjimas ar tikėjimas + darbai“ aiškinimąsi apsunkina kai kurie sunkiau suprantami Biblijos tekstai. Palyginkime eilutes iš Laiško romiečiams 3:28, 5:1 ir Laiško galatams 3:24 su Laiško Jokūbui 2:24. Kai kas įžvelgia prieštaravimą tarp Pauliaus mokymo (išgelbėjimas vien tik per tikėjimą) ir Jokūbo (išgelbėjimas per tikėjimą ir darbus). Iš tiesų tarp Pauliaus ir Jokūbo nėra jokio nesutarimo. Vienintelis nesutapimas, kurį pabrėžia kai kurie žmonės, yra ryšys tarp tikėjimo ir darbų. Paulius kategoriškai tvirtina, kad išteisinimas yra vien tik per tikėjimą (Efeziečiams 2:8-9), o Jokūbas tuo pat metu kalba, kad išteisinimas įmanomas per tikėjimą ir darbus. Ši akivaizdi problema gali būti atsakyta smulkiau panagrinėjus, apie ką gi kalba Jokūbas. Iš tiesų jis paneigia įsitikinimą, kad žmogus gali turėti tikėjimą ir tuo pat metu nedaryti jokių gerų darbų (Jokūbo 2:17-18). Jokūbas pabrėžia, kad tikras tikėjimas Kristumi veda prie gyvenimo pasikeitimo ir gerų darbų (Jokūbo 2:20-26). Jis nesako, kad išteisinimas ateina per tikėjimą ir darbus, bet kad žmogus, kuris iš tiesų yra išgelbėtas per tikėjimą, savo gyvenime darys gerus darbus. Jei žmogus tvirtina esąs tikintis, bet neatlieka gerų darbų, tada greičiausiai jo tikėjimas Kristumi yra nenuoširdus (Jokūbo 2:14, 17, 20, 26).

Paulius kalba tą patį savo laiškuose. Geri vaisiai, kurie turi augti tikinčiųjų gyvenime, yra išvardinti Laiške galatams 5:22-23. Iš karto po žodžių, kad mes išgelbstimi tikėjimu, o ne darbais, (Efeziečiams 2:8-9), Paulius tvirtina, kad mes sukurti geriems darbams (Efeziečiams 2:10). Paulius laukia iš pakeistų gyvenimų to paties, ko ir Jokūbas: „Taigi, kas yra Kristuje, yra naujas kūrinys. Visa, kas sena, praėjo, štai viskas nauja“ (2 Korintiečiams 5:17)! Jokūbas ir Paulius neprieštarauja vienas kitam savo mokymu apie išgelbėjimą. Tiesiog į tą patį dalyką jie žvelgia iš skirtingų pusių. Paulius pabrėžia, kad išteisinimas įgyjamas vien tik tikėjimu, tuo tarpu Jokūbas pabrėžia tai, kad tikėjimas Kristumi veda prie gerų darbų.Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr išgelbėjimas įmanomas vien tik per tikėjimą, ar per tikėjimą ir darbus?