ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ’ଣ କୁହେ? ବାଇବଲରେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛିକି?


ପ୍ରଶ୍ନ: ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ’ଣ କୁହେ? ବାଇବଲରେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛିକି?

ଉତ୍ତର:
ପୃଥିବୀର ବୟସ, ଆଦିପୁସ୍ତକର ସଠିକ୍‍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଦେଖୁଥିବା ଶାରିରୀକ ବା ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟକ ସୀମାହୀନ ଯୁକ୍ତି ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଉଛି ବାଇବଲରେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଥିବା ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇବଲରେ ଡାଇନୋସର ଲେଖାନଥିବା ସହ ଏକମତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲିବାର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇନୋସରମାନେ ମରିସାରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲକୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଡାଇନୋସରକୁ ଦେଖିନଥିବେ ।

ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇବଲରେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଲେଖାଥିବା ବିଷୟରେ ଏକମତ ହେବା ସମ୍ଭବ ଯଦିଏ ଏହା କେବେ “ଡାଇନୋସର” ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ tanniynକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଯାହା ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି । ବେଳେବେଳେ ଏହା ଏକ “ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜୀବ” (sea monster) ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହା “ସର୍ପ ପରି ଜୀବ” (serpent) ଅଟେ । ଏହାକୁ ଅତି ସାଧାରଣରେ “ଡ୍ରାଗନ୍‍” (dragon) ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି । tanniyn ଏକ ବୃହତ୍‍ ସରୀସୃପ ପରି ଜଣାପଡେ । ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହି ଜୀବ ବିଷୟରେ ପାଖାପାଖି 30 ଥର ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।

ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶାଳକାୟ ସରୀସୃପ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମେତ ବାଇବଲ ଅଳ୍ପକିଛି ଜୀବ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯେ କିଛି ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲର ସେହି ଲେଖକମାନେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି । ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବେହୋମତ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯାହାର ଲାଞ୍ଜ କେଦାର ବୃକ୍ଷ ପରି ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି (ଆୟୁବ 40:15) । କିଛି ପଣ୍ଡିତ ବେହୋମତକୁ ଏକ ହାତୀ କିମ୍ବା ଏକ ଗଣ୍ଡାର ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ହାତୀ ଓ ଗଣ୍ଡାର ଲାଞ୍ଜ ସରୁ ତେଣୁ ଏହା କେଦାର ବୃକ୍ଷ ସହ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଡାଇନୋସର ପରି ବ୍ରାକିଓସରସ୍‍ (brachiosaurus) ଓ ଡିପ୍ଲୋଡୋକୋସ୍‍ (diplodocus)ର ବିଶାଳ ଲାଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ଯାହା କେଦାର ବୃକ୍ଷସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବୃହତ୍‍ ସରୀସୃପଗୁଡିକର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଦେଖାଯାଏ । ପେଟ୍ରୋଗ୍ଲିଫ୍‍ (petroglyph), ଦେହାବଶେଷ ଏପରିକି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟିପାତ୍ରଗୁଡିକ ଡାଇନୋସରର ଆଧୁନିକ ଚିତ୍ରଣ ସହ ସମାନ ହେଉଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିବା ପଥର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନେ ଡିପ୍ଲୋଡୋକୋସ୍‍ (diplodocus) ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଯେ ସେଗୁଡିକରେ ଟ୍ରିଶେରାଟପ୍‍ସ୍‍ (triceratops), ଟେରୋଡେକ୍ଟାଇଲ୍‍ (pterodactyl) ଓ ଟାଇରାନୋସୋରସ୍‍ ରେକ୍ସ (tyrannosaurus rex) ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୁଡିକର ଛବି ରହିଛି । ରୋମୀୟ ମୋସାଇକ୍‍, ମାୟା ସଭ୍ୟତାର ମାଟିପାତ୍ର ଓ ବାବିଲୋନୀୟ ନଗର ପ୍ରାଚୀରଗୁଡିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବଗୁଡିକ ସହ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାହୀନ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି । ମାର୍କୋ ପୋଲୋଙ୍କ Il Milione ପରି ଗମ୍ଭୀର ବିବରଣୀଗୁଡିକ ଧନସମ୍ପଦ ରଖିଥିବା ପଶୁଗୁଡିକର ଅବିଶ୍ବସନୀୟ କାହାଣୀ ସହ ମିଶିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଡାଇନୋସର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ଓ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମାନବ ଓ ଡାଇନୋସରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନର ଅବଶେଷ ପରି ଅନେକ ଶାରିରୀକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ତେବେ, ଡାଇନୋସର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛିକି? ଏହି ବିଷୟର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ବିଶ୍ବକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ବାଇବଲକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଫଳ ସ୍ବରୂପ ପୃଥିବୀର ବୟସ ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜଣାପଡିବ, ଏବଂ ଡାଇନୋସର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଏକ ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ । ଯଦି ଡାଇନୋସର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଡାଇନୋସର ପ୍ରତି କ’ଣ ଘଟିଲା? ଯଦିଓ ବାଇବଲ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରେନାହିଁ, ତଥାପି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଗତ କାରଣରୁ ଓ ସେଗୁଡିକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଅବାଧ ଶିକାର କାରଣରୁ ଏହା ଜଳପ୍ଲାବନର କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଯାଇଥିବାର ସମ୍ଭବ ଅଟେ ।ଓଡ଼ିଆ ପେଜ୍ କୁ ଫେରି ଯାଅନ୍ତୁଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କ’ଣ କୁହେ? ବାଇବଲରେ ଡାଇନୋସର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛିକି?