ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ କ'ଣ?ପ୍ରଶ୍ନ: ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ କ'ଣ?

ଉତ୍ତର:
ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ପ୍ରଥମ ଘଟନା ପ୍ରେରିତ ୨:୧-୪ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଘଟିଥିଲା | ପ୍ରେରିତମାନେ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ଜନସମାଗମରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କଲେ: "ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମର କଥା କହିବା ଶୁଣୁଅଛୁ !" (ପ୍ରେରିତ ୨:୧୧) | ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ଭାଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ "ଭାଷାଗୁଡିକ" ବୁଝାଏ | ଅତଏବ, ଭାଷା ବା ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା ହେଉଛି ଏକ ଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଯାହାକି କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଜାଣେନାହିଁ ଯେପରିକି ସେ ସେହି ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ | ୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨ ରୁ ୧୪ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପାଉଲ ନିମ୍ନ ବିଷୟ କହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମର ଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, "ଏପରି ସ୍ଥଳେ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ବା ଜ୍ଞାନ ବା ଭାବବାଣୀ, ବା ଶିକ୍ଷାର କଥା ନ କହି କେବଳ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର କରିବି?" (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୪:୬) | ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାଷାରେ ସହମତ ହେଲେ, ଭାଷା ବା ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିବା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଦରକାରୀ ଯଦି ଏହାକୁ ଭାବାନୁବାଦ/ଭାଷାନୁବାଦ କରା ନ ଯାଏ |

ଭାଷା ବା ପରଭାଷାକୁ ଭାବାନୁବାଦ କରିବାର ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨:୩୦) ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ବୁଝିପାରିବ ଯଦିଓ କଥିତ ହେଉଥିବା ସେହି ଭାଷାକୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ | ପରଭାଷାର ଅନୁବାଦକାରୀ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଜଣଙ୍କୁ ପରଭାଷାରେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜଣାଇବ, ଯେପରିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ | "ଅତଏବ, ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ଯେପରି ଅର୍ଥ କରିପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ |" (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୪:୧୩) | ଅନୁବାଦ ହୋଇ ନ ଥିବା ପରଭାଷା ବିଷୟରେ ପାଉଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ: "ତଥାପି ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷାରେ ଦଶ ହଜାର କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ପାଞ୍ଚୋଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ" (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୪:୧୯) |

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଭାଷାର ଦାନ ଅଛି କି? ୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୩:୮ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଯେ, ପରଭାଷାର ଦାନ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଅଛି, ଯଦିଓ ଏହା ୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୩:୧୦ରେ ଥିବା "ସିଦ୍ଧ" ବିଷୟର ଆଗମନରେ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ସଂଯୋଗ କରେ | କେତେକ ଭାବବାଣୀ ଓ ଜ୍ଞାନ "ନିବୃତ୍ତ" ହେବା ଏବଂ "ସିଦ୍ଧ" ବିଷୟର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ପରଭାଷାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ପରଭାଷା "ନିବୃତ୍ତ ହେଉଅଛି" ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ କ୍ରିୟାର କାଳରେ ଭିନ୍ନତା ଥିବାର ଦର୍ଶାନ୍ତି | ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଏହା ସବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ବଷ୍ଟ ନୁହେଁ | କେତେକ ଯିଶାଇୟ ୨୮:୧୧ ଏବଂ ଯୋୟେଲ ୨:୨୮-୨୯କୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଆଗାମୀ ବିଚାରର ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି | ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ୧୪:୨୨ ପରଭାଷାକୁ "ଅବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ଚିହ୍ନ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ | ଏହି ତର୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପରଭାଷର ଦାନ ଇଶ୍ରାୟେଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଶୀହ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ବର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ଥିଲା | ଅତଏବ, ଈଶ୍ବର ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଇଶ୍ରାୟେଲକୁ ବିଚାର କଲେ (୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରୋମୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯିରୁଶାଲମକୁ ଧ୍ବଂସ କରି) ପରଭାଷାର ଦାନ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ | ଯେତେବେଳେ ଏହି ମତଟି ସମ୍ଭବ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ପରଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳୀକୃତ ହେଉଥିବା ବିଷୟଟି ଅନିର୍ବାଯ୍ୟ ଭାବେ ଏହାର ସମାପ୍ତିକରଣର ଦାବୀ କରେନାହିଁ | ଶାସ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେହଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବା ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେନାହିଁ |-

ସେହିପରି ଭାବରେ, ଯଦି ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରମତେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାନ୍ତେ | ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଭାଷା (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୪:୧୦) ହୋଇଥାନ୍ତେ | ଏହା ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥାନ୍ତେ (ପ୍ରେରିତ ୨:୬-୧୨) | ଏହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦତ୍ତ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, "ଯଦି କେହି ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ତେବେ ଦୁଇ ଅବା ଅଧିକ ହେଲେ ତିନି ଜଣ ପଳି ଅନୁସାରେ କହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ କରୁ | ଆଉ, ଦୁଇ ବା ତିନି ଜଣ ଭାବବାଣି କହନ୍ତୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ" (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୪:୨୭-୨୮) | ଏହା ମଧ୍ୟ ୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୪:୩୩ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, "କାରଣ ଈଶ୍ବର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ବର ନୁହଁନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ବର | ସାଧୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ |"

ଈଶ୍ବର ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ ଦେଇ ସେହି ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରାଇଥାନ୍ତେ | ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଆତ୍ମିକଦାନସକଳକୁ ବିତରଣ କରିବାରେ ସାର୍ବଭୌମ ଅଟନ୍ତି (୧କରିନ୍ଥୀୟ ୧୨:୧୧) | ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମିଶନାରୀମାନେ କେତେ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଭାଷା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତେ | ଅଥଚ, ଈଶ୍ବର ଏହା କରିବା ପରି ଜଣାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ | ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରଭାଷା ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ପରଭାଷା ଯେପରି ଘଟିଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ତାହା ଘଟୁନାହିଁ | ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଶ୍ବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାବୀ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପରେ ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟନା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଯେ, ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆଜିକା ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଏହା ଅନ୍ତତଃ ଏକ ବିରଳତା |ଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାର ଦାନ କ'ଣ?