Čo znamená prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa?
Otázka: Čo znamená prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa?

Odpoveď:
Prijali ste už Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa? Kým odpoviete, dovoľte mi objasniť otázku. K správnemu pochopeniu otázky je potrebné správne pochopiť pojmy "Ježiš Kristus," "osobný" a "Spasiteľ."

Kto je Ježiš Kristus? Mnoho ľudí uznáva Ježiša Krista ako dobrého človeka, veľkého učiteľa, alebo dokonca Božieho Proroka. Tieto veci definitívne o Ježišovi platia, ale nedefinujú, kým On skutočne je. Biblia hovorí, že Ježiš je stelesnený Boh, Boh, ktorý sa stal človekom (Ján 1:1,14). Boh zostúpil na zem, aby nás vyučoval, liečil, naprával, odpúšťal nám – a zomrel za nás! Ježiš Kristus je Boh, Stvoriteľ, zvrchovaný Pán. Prijali ste už tohto Ježiša?

Kto je Spasiteľ a prečo ho potrebujeme? Biblia nám hovorí, že všetci sme zhrešili, každý spáchal zlé skutky (Rímskym 3:10-18). Dôsledkom hriechu si zasluhujeme Boží hnev a odsúdenie. Jediným spravodlivým trestom za naše hriechy, ktorých sme sa dopustili proti nekonečnému a večnému Bohu je nekonečný trest (Rímskym 6:23; Zjavenie 20:11-15). Preto potrebujeme Spasiteľa!

Ježiš Kristus prišiel na zem a zomrel za nás. Ježišova smrť, ako stelesneného Boha, bola večným zaplatením nášho dlhu (2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel, aby zaplatil dlh za naše hriechy (Rímskym 5:8). Ježiš zaplatil cenu, aby sme už my nemuseli. Ježišovo vzkriesenie zmŕtvych dokazuje, že Jeho smrť bola dostatočnou platbou za naše hriechy. Preto je Ježiš jediným Spasiteľom (Ján 14:6; Skutky 4:12)! Dôverujete Ježišovi ako svojmu osobnému Spasiteľovi?

Je Ježiš tvoj "osobný" Spasiteľ? Mnoho ľudí vníma kresťanstvo ako návštevu kostola, vykonávanie rituálov, nedopúšťanie sa určitých hriechov. To nie je kresťanstvo. Skutočné kresťanstvo je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa znamená vložiť svoju osobnú vieru v Neho. Viera niekoho iného vás nezachráni. Nikto nedosiahne odpustenie konaním niektorých skutkov. Jediný spôsob, ako dosiahnuť spasenie je osobne prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa, uveriť, že Jeho smrť bola platbou za vaše hriechy, a Jeho vzkriesenie je vašou zárukou večného života (Ján 3:16). Je Ježiš tvojím osobným Spasiteľom?

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa, povedz tieto slová Bohu. Pamätaj, že odriekanie tejto ani nijakej inej modlitby ťa nespasí. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru Bohu a poďakovať Mu za dar spasenia. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal trest, ktorý patril mne, aby som ja skrze vieru v Neho mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, aby si ma spasil. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie – za dar večného života! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo znamená prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa?