Wat sÍ die Bybel omtrent Ďn Christen in militÍre diens?Vraag: "Wat sÍ die Bybel omtrent Ďn Christen in militÍre diens?"

Antwoord:
Die Bybel bevat baie inligting omtrent militÍre diens. Terwyl baie van die Bybel se verwysings na die militÍre slegs analogies is, verwys verskeie verse direk na hierdie vraag. Die Bybel sÍ nie spesifiek of iemand militÍre diens moet doen of nie. Terselfdertyd kan Christene gerus wees dat soldate dwarsdeur die Skrif hoog aangeslaan word, en dat militÍre diens in ooreenstemming is met Ďn Bybelse wÍreldsiening.

Die eerste voorbeeld van militÍre diens word in die Ou Testament (Genesis 14) gevind, wanneer Abram se broerskind Lot ontvoer word deur Kedor-Laůmer, koning van Elam, en sy bondgenote. Abram kom tot Lot se redding deur 318 geoefende manne uit sy huishouding te laat uittrek en die Elamiete te verslaan. Hier sien ons gewapende magte besig met Ďn edel taak Ė die redding en beskerming van die onskuldiges.

Laat in sy geskiedenis, het die volk van Israel Ďn staande leŽr op die been gebring. Die besef dat God die Goddelike Krygsman is en Sy volk sou beskerm ongeag hulle militÍre vermoŽns, kon Ďn rede gewees het waarom Israel so lank geneem het om Ďn leŽr te ontwikkel. Die tot standkoming van Ďn vaste staande leŽr in Israel het slegs gekom nadat Ďn sterk, gesentraliseerde politieke stelsel deur Saul, Dawid, en Salomo ontwikkel was. Saul was die eerste om Ďn permanente leŽr te vorm (1 Samuel 13:2; 24:3; 26:2).

Wat Saul begin het, het Dawid voortgesit. Hy het die leŽr vergroot, huursoldate van ander streke in gebring wat lojaal slegs teenoor hom was (2 Samuel 15:19-22) en die direkte bevel van sy leŽrmagte oorhandig aan Ďn opperbevelhebber, Joab. Onder Dawid het Israel ook meer aggressief in sy offensiewe militÍre beleid geword, deur naburige lande soos Ammon op te neem onder sy beheer (2 Samuel 11:1; 1 Kronieke 20:1-3). Dawid het ook Ďn rotasie stelsel ingestel waar twaalf groepe van 24,000 man een maand per jaar diens gedoen het (1 Kronieke 27). Alhoewel Salomo se bewind vreedsaam was, het hy die leŽr vergroot deur strydwaens en perderuiters by te voeg (1 Konings 10:26). Die staande leŽr het voortbestaan (alhoewel dit saam met die koninkryk verdeel was na die dood van Salomo) tot 586 vC, toe Israel (Juda) ophou bestaan het as Ďn politieke eenheid.

In die Nuwe Testament was Jesus verbaas toe Ďn Romeinse hoofman oor honderd Hom genader het. Die hoofman se antwoord aan Jesus het duidelik sy begrip van gesag bewys, sowel as sy geloof in Jesus (Mattheus 8:5-13). Jesus het nie sy loopbaan veroordeel nie. Baie hoofmanne oor honderd genoem in die Nuwe Testament word geloof as Christene, Godvresendes, en manne van goeie inbors (Mattheus 8:5; 27:54; Markus 15:39-45; Lukas 7:2; 23:47; Handelinge 10:1; 21:32; 28:16).

Die plekke en die range mag verander het, maar ons gewapende magte behoort net so waardeer te word soos die hoofmanne oor honderd van die Bybel. Die status van Ďn soldaat was hoogs gerespekteerd. Paulus beskryf byvoorbeeld vir Epafroditus, Ďn mede Christen, as Ďn ďmedestryderĒ (Filippense 2:25). Die Bybel gebruik ook militÍre terme om te beskryf hoe ons kragtig in die Here kan wees deur ons te klee met die volle wapenrusting van God (EfesiŽrs 6:10-20), ingeslote die uitrusting van Ďn soldaat Ė helm, skild en swaard.

Ja, die Bybel spreek militÍre diens regstreeks en onregstreeks aan. Die Christen manne en vroue wat hulle land met karakter, waardigheid, en eerbaarheid dien, kan verseker wees dat die burgerlike plig wat hulle nakom, deur ons soewereine God erken en geŽer word. Diegene wat eerbaar in die gewapende magte dien, verdien ons respek en erkentlikheid.


Terug na die Afrikaanse tuisblad

Wat sÍ die Bybel omtrent Ďn Christen in militÍre diens?