Ыйса Пайгамбар бул өзү ким?Суроо: Ыйса Пайгамбар бул өзү ким?

Жооп:
Ыйса Пайгамбар бул өзү ким? “Кудай барбы?” суроого караганда, Ыйса Пайгамбардын бир убакта жашаганына күмөн болгондордун саны аз. Ыйса аталган 2000 жыл мурда жер үстүндө Израиль аймагында басып жүргөн чыныгы адам болушун кабыл алынган жалпы факт. Уруш-талаш качан Ыйсаны толук инсандыгы жөнүндө сөз козголгондо башталат. Баардык чоң диний арасында эсе Ыйса пайгамбар, жакшы мугалим, же кудайы адам болгону жөнүндө айтылат. Бирок маселе, Ыйык Китепте Ыйсаны жөн гана пайгамбар, жакшы үгүттөөчү, же кудайы адамдан өйдө туруп алда канча зор болуп жатканында.

К.С. Люис өзүнүн Жөн гана Христиандык төмөнкүнү жазган болот: “Мен бул жерде кылган аракетим иш жүзүндө Ал [Исус Христос] көп учурда айтылган чындыгында акмактын сөзүндөй угулган нерседен сактайт элем: “Мен Ыйсаны улуу моралдык мугалим катары кабыл алам, бирок аны Кудай катары кабыл ала албайм.” Бул биз айтууга кажети жок сөз. Жөн гана адам болуп, жана Ыйса айтып жүргөн сөзүнө окшогон нерселерди сүйлөгөн адам улуу моралдык жактан мугалим болууга тийиш эмес. Же ал жөн гана дөөпөрөс -- мен сууга бышырылган жумурткамын деп дөөдүрөгөн адам сыяктуу -- же ал Тозоктон чыккан Азыткы. Сиз өзүңүздүн тандооңузду кылуушуңуз керек. Же ал, Кудайдын Уулу болгон жана боло берет, же ал акылы айныган же андан да жаман нерсе ... Же сиз аны келесоо катары камап коюшуңуз керек, же ал көздөй түкүрүп, аны азыткы катары өлтүрүшүңүз керек; же болбосо бутуна жыгылып, аны Амир жана Кудай деп кайрылышыңыз керек. Бирок анын улуу адамдан чыккан мугалим катары текеберленген мамиле кылууну токтотушубуз керек. Ал бизге андай тандоону кылууга мүмкүнчүлүктү калтырган жок. Анын андай ою жок болчу.”

Асыресе, Ыйса өзүн ким катары жарыялады эле? Ыйык Китепте Анын ким болгону жөнүндө эмне айтылат? Биринчиден, Жон 10:30 жазылган Ыйсанын сөздөрү “Менин Атам жана мен бирбиз” дегенине карайлык. Биринчи караганда, бул Кудай катары чыккандай сыяктанбайт. Бирок, Еврейлердин Анын сөзүнө мындай кабыл алганы бар: “Биз сени таш менен ура турганыбыз, бөлөк бөтөн иштер үчүн эмес, бирок адам болуп кашкайып, мен Кудаймын деп доомат кылганың үчүн таш ыргытабыз” (Жон 10:33). Еврейлер Ыйсанын сөзүн өзүн Кудай катары жарыялагандай кабыл алышты. Кийинки саптарында Ыйсанын Еврейлерди сөзүн оңдоп, “Мен Кудаймын деп деген жокмун” деп, текке чыгарган жок. Мындан Ыйсанын Ал Кудай болгонун, “Менин Атам жана мен бирбиз” (Жон 10:30) деп айтканынан Ыйсанын Кудай болгонун чын катары айтканы билинет. Жон 8:58 дагы башка мисал келтирет. Ыйса айтат экен: “Чындыгын айтып жатам силерге, Ибраим төрөлө электе, мен болчумун!” Ошондо, муну угуп, Еврейлерге кайрадан Ыйсаны ташбараңга алууга таштары колуна алышат экен (Жон 8:59). Ыйса өзүнүн инсандыгын айгинелеген “Мен болчумун” сөз бул Таураттан келген Кудайдын наамы менен окшош (Чыгуу 3:14). Эгерде Ыйса алардын көз карашында аларга кудайды кордогондой сөздү, тактап айтканда, Кудаймын деп айтпаса, эмнеликтен Еврейлер Ыйсаны ташка алуусу келишмек?

Жон 1.1 айтат экен, “Сөз Кудай болчу.” Жон 1:14 “Сөз этке бөлөндү” деп айтат Бул сөздөрдө Ыйса эттен жасалган Кудай болгонун ачык айтылат. Фома, анын шакирти Ыйсага карата, “Амирим жана Кудайым” (Жон 20:28) деп жарыя кылганы бар. Ыйса анын сөзүн оңдогон жок. Павел Пайгамбар Аны, “…биздин улуу Кудайыбыз жана Куткаруучубуз, Исус Христос” (Тит 2:13) деп сүрөттөйт. Павел Пайгамбар ошондой эле, “…биздин улуу Кудайыбыз жана Куткаруучубуз, Исус Христос” (2 Петр 1:1) айтканы бар. Атасы Кудай Ыйса толук инсандыгы жөнүндө күбөсүн берет: “Бирок Уулу жөнүндө Ал айтат экен, “Сенин тактаң, O Кудай, түбөлүккө орнолуп турат, жана касиетиң сенин падышалыгыңдын скипетри боло берет.”” Христостун келишин алдын ала айткан Таураттын пайгамбарлары анын кудайдан жаралышын мактайт: “Биз үчүн бала төрөлөт, бизге уулу берилет, жана өкмөт анын далысына артылат. Жана ал дагы Укмуштуу Кеңешчи, Кудуреттүү Кудай, Түбөлүктүү Ата, Тынччылыктын Перизадасы” деп да аталат.

Асыресе, К.С.Льюис далилдегенден, Ыйсаны чыгаан мугалим катары көрүү бул бизге калтырбаган тандоодой болуп калат. Ыйса ачык айкын жана төгүнгө чыгарылбастай Кудай катары чыгат. Эгер ал Кудай болбосо, демек ал калпычы, жана ошондуктан ага эч кандай пайгамбар, чыгаан мугалим же кудайы киши болууга мүмкүн эмес Ыйсанын сөзүн четке кагуу аракетте, азыркы күндөгү “илимпоздор” “чыныгы тарыхта болгон Исус” Библияда ага караштуу сөздөрдү көбүн айткан жок эле деп жатышат. Бирок биздин Кудайдын Сөзүн Ыйса айткан же айтпаган жок деп талашууга кандай акыбыз бар? Кандайча болуп эки миң өткөн аралыкта жашаган “илимпоз” Ыйса айткан-айтпаган сөзүн аны менен жанаша жашагандардан, ага кызмат өтөгөндөрдүн жана Ыйса өзү окуткан немелерден (Жон 14:26) көбүрөөк билүүгө тийиш?

Эмнеге Ыйсанын чыныгы инсандыгы жөнүндө маселенин мынчалык маанисиз зор? Ыйса Кудай болгонун же болбогону айырмасы кайсы? Ыйсанын Кудай болушуна эң эле маанилүү далил, эгерде ал Кудай болбогон болсо, анын өлүмү бүткүл дүйнөнүн күнөөлөрүн жууп кетүүгө жетиштүү болмок эмес (1 Жон 2:2). Кудай гана бул учу-кыйры жок айыпты төлө ала тургандай касиетке ээ (Римдиктерге 5:82; Коринфтиктерге 5:21). Ыйса биздин карызыбыз төлө алган Кудай болууга тийиш. Ыйса өлүп бере тургандай адам болууга тийиш. Аман калуу жалаң гана Ыйса Пайгамбарга болгон ишеним аркылуу болот! Ыйсанын кудайдан жаралышы Анын бирден бир куткарууга жолу болгондуктан менен байланышкан. Ыйсанын кудайдын жаралышынан улам Ал: “Мен Жолмун жана Чындыкмын жана Жашоомун. Мен болбосом эч ким Кудай Атага жолго чыгалбайт” (Жон 14:6).Кыргыз үй барагына кайтууЫйса Пайгамбар бул өзү ким?