Az Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdésekAz Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdések

Mi az az egyház?

Mi az egyház célja?

Miért fontos a keresztény bemerítés?

Miért fontos a keresztény úrvacsora gyakorlata?

Miért fontos a templom meglátogatása?

A keresztényeknek a “Sabbath”-ot meg kell tartaniuk?

Miért higgyek egy szervezett vallásban? Mit mond a Biblia a szervezett vallásról?

Női lelkészek / prédikátorok? Mit mond a Biblia a nők szolgálatáról?

Mi a különbség az egyetemes egyház és a helyi gyülekezet között?

Milyen a biblikus különválás?

Mit mond a Biblia a gyülekezeti fegyelemről / kiközösítésről?

Mit mond a Biblia a gyülekezeti kormányzás formájáról?

Mit mond a Biblia a gyülekezet növekedéséről?

Miért van olyan sok keresztyén felekezet?

Miért létezik annyiféle nézet a keresztyénségen belül?

Miért keveredik botrányba olyan sok evangéliumi keresztyén vezető?

Milyen múltra tekint vissza a keresztyénség?

Mit jelent az 1 Timóteus 3:2-ben az „egyfeleségű férfi” kifejezés? Betölthet-e elvált ember pásztori, presbiteri vagy dékáni szolgálatot?

Mi a keresztség helyes formája?

Elvárja-e Isten a keresztyénektől, hogy megtartsák a szombatot?


Az Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdések