Heb je Eeuwig Leven?Vraag: "Heb je Eeuwig Leven?"

Antwoord:
De Bijbel is duidelijk over wat de weg naar Eeuwig Leven is. Ten eerste, moeten we erkennen dat we gezondigd hebben tegen God: ”Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid” (Romeinen 3:23). We hebben allemaal dingen gedaan die bij God niet door de beugel kunnen, waardoor we het verdienen gestraft te worden. Omdat al onze zonden uiteindelijk tegen een eeuwige God zijn, is alleen eeuwige straf afdoende. ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23).

Maar, Jezus Christus, de zondeloze (1 Petrus 2:22), eeuwige Zoon van god werd een man (Johannes 1:1,14). Hij stierf om onze schuld te betalen. “Maar god heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. (Romeinen 5:8). Jezus Christus stierf aan het kruis (Johannes 19:31-42): Hij nam de straf op zich die wij verdienen (2 Corinthiërs 5:21). Drie dagen later stond hij op uit de dood (1 Corinthiërs 15:1-4). Dit bewijst zijn overwinning over zonde en dood. “(Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus,) Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven.” (1 Petrus 1:3).

In vertrouwen moeten wij ons afwenden van onze zonden en ons naar Christus keren voor onze verlossing (Handelingen 3:19). Als wij ons geloof in Hem plaatsen, vertrouwend op zijn dood aan het kruis om voor onze zonden te betalen, zullen we vergeven worden en worden we eeuwig leven in de Hemel beloofd. “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16). “Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden” (Romeinen 10:9). Het geloof in het volbrachte werk van Christus aan het kruis is de enige ware weg naar eeuwig leven! “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben” (Efeziërs 2:8-9).

Als jij Jezus Christus wil aanvaarden als jouw Verlosser is hier een voorbeeld van een gebed dat je kunt bidden. Onthoud dat het opzeggen van dit gebed of wat voor een gebed dan ook je niet zal verlossen. Het is alleen het vertrouwen in Christus dat jou kan verlossen van zonde. Dit gebed is simpelweg een manier om aan God duidelijk te maken dat je in hem gelooft en om Hem te bedanken voor je verlossing. “God ik weet dat ik heb gezondigd tegen U en dat ik verdien gestraft te worden. Maar Jezus nam de straf die ik verdien zodat ik vergeven kon worden door mijn geloof in Hem. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in U voor mijn verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Heb je Eeuwig Leven?