Hoe ontvang ik vergeving van God?Vraag: "Hoe ontvang ik vergeving van God?"

Antwoord:
Handelingen 13:38 stelt vast, ”Broeders, luister! Deze Jezus laat u weten dat uw zonden kunnen worden vergeven.”

Wat is vergeving en waarom heb ik het nodig?

Het woord “vergeven” betekent “schoon schip maken”, gratie verlenen, de schuld kwijtschelden. Wanneer we iemand kwaad hebben aangedaan, zoeken we hun vergeving zodat de relatie hersteld wordt. Vergeving wordt niet gegeven omdat een persoon het verdient om te worden vergeven. Niemand verdient het om te worden vergeven. Vergeving is een daad van liefde, barmhartigheid en genade. Vergeving is een beslissing om iets niet tegen een andere persoon te houden, ondanks wat die persoon jou heeft aangedaan.

De Bijbel vertelt ons dat wij allen vergeving van God nodig hebben. We hebben allen zonden begaan. Prediker 7:20 verklaart ons: ”Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen”. 1 Johannes 1:8 zegt ons: ”Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons.” Alle zonde is uiteindelijk een daad van rebellie tegen God (Psalm 51:4). Met als resultaat dat wij broodnodig Gods vergeving nodig hebben. Als onze zonde niet vergeven worden zullen we de eeuwigheid doorbrengen lijdend onder de gevolgen van onze zonden. (Matteüs 25:46; Johannes 3:36)

Vergeving – Hoe krijg ik het?

God zij dank, God is liefhebbend en vol genade – hij staat vol verlangen klaar om ons onze zonden te vergeven! 2 Peter 3:9 zegt ons: ”…Hij heeft geduld met jou, daar hij niet wil dat sommigen ten onder gaan, maar dat allen tot bekering komen.” God wenst ons te vergeven, dus hij heeft er voor gezorgd dat hij dat kan doen. De enige terechte straf voor onze zonden is de dood. De eerste helft van Romeinen 6:23 verklaart: ”De zonde betaalt een hard loon: de Dood! ...” Eeuwige dood is wat we verdiend hebben met onze zonden.

God, in Zijn perfecte plan, werd een mens – Jezus Christus (Johannes 1:1,14). Jezus stierf aan het kruis, de boete die wij verdienen – de dood. 2 Corinthiërs 5:21 leert ons: “Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid aan ons toe.” Jezus stierf aan het kruis. Daarmee nam hij op zich de straf die wij verdienen! Als God, heeft Jezus’ dood voorzien in de vergeving van de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2 verklaart: ”Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar ook voor die van de hele wereld.” Jezus stond op uit de dode, waarmee hij verkondigde dat hij de zonde en de dood had overwonnen (1 Corinthiërs 15:1-28). Loof God, door de dood en opstanding van Jezus Christus, is de tweede helft van Romeinen 6:23 waar”…Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.”

Wil jij dat je zonden vergeven worden? Heb jij dat zeurende gevoel van schuld dat je maar niet weg kan krijgen? Vergeving van jouw zonden is beschikbaar voor jou als je je vertrouwen in Jezus Christus plaatst als jouw Verlosser. Efeziërs 1:7 zegt,”Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade!”

Jezus heeft onze schuld voor ons betaald, zodat wij vergeven konden worden. Het enige wat jij hoeft te doen is God te vragen jou te vergeven door Jezus Christus, gelovend dat Jezus gestorven is om te betalen voor jouw vergeving – en Hij zal je vergeven! Johannes 3:16-17 bevat deze prachtige boodschap:”Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.”

Vergeving – Is het echt zo gemakkelijk?

Ja, zo gemakkelijk is het! Je kunt je vergeving van God niet verdienen. Je kunt er niet voor betalen om het van God te krijgen. Je kunt het alleen ontvangen, in vertrouwen, door de genade en barmhartigheid van God. Als jij Jezus Christus als je verlosser wilt aanvaarden en vergeving wilt ontvangen van God, is hier een gebed dat je kunt bidden. Je wordt niet gered door dit gebed of een ander gebed. Het is alleen vertrouwen in Jezus Christus dat je de vergeving van zonden kan geven. “God, Ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik straf verdien. Maar Jezus Christus heeft de straf die ik verdien op zich genomen zodat ik vergeven kon worden door vertrouwend geloof in Hem. Ik wend mij af van mijn zonden en plaats mijn vertrouwen in U voor mijn verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving! Amen!”

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Hoe ontvang ik vergeving van God?