Was Jezus Christus gehuwd?Vraag: "Was Jezus Christus gehuwd?"

Antwoord:
Nee, Jezus Christus was nooit gehuwd. Een recent populair boek, "The Da Vinci Code", zegt dat Christus met Maria uit Magdala getrouwd was. Deze mythe/leugen is absoluut onwaar en heeft geen enkele basis in de theologie, de geschiedenis of de Bijbel. Hoewel enkele “Gnostische evangelies” vermelden dat Jezus een hechte relatie had met Maria Magdalena stelt geen enkele van hen specifiek dat Jezus met haar gehuwd was of op de een of andere manier een verhouding met haar had. Wat hier nog het dichtste bij in de buurt komt is dat één van deze schrijfsels zegt dat Jezus Maria Magdalena kuste, en dat kan natuurlijk net zo zeer betrekking hebben op een “vriendschappelijke kus”. Maar zelfs als de Gnostische evangelies direct gesteld zouden hebben dat Jezus met Maria Magdalena gehuwd was, dan zou dat nog steeds op geen enkele manier gezaghebbend zijn, omdat er al bewezen is dat de Gnostische evangelies vervalsingen zijn, die verzonnen werden om een Gnostische kijk op Jezus te scheppen.

Als Jezus gehuwd was geweest, dan zou de Bijbel ons dat verteld hebben – of zou er wel een duidelijke uitspraak over dat feit te vinden zijn. De Schrift zou niet volledig hebben gezwegen over een dergelijke belangrijke kwestie. De Bijbel vermeldt de moeder, de adoptievader, de broers en de zussen van Jezus. Waarom zou de Bijbel het feit dat Jezus een vrouw had achterwege laten? Mensen die geloven/onderwijzen dat Jezus gehuwd was doen dat in een poging om Hem te “vermenselijken”, om Hem gewoner te maken – net als elk ander mens. Mensen willen gewoon niet geloven dat Jezus feitelijk God in een menselijke vorm was (Johannes 1:1,14; 10:30). Daarom bedenken en geloven zij mythen dat Jezus gehuwd was, kinderen had, en een heel gewoon mens was.

Een tweede vraag kan zijn: “Zou Jezus Christus ooit in het huwelijk kunnen zijn getreden?” Er is niets zondig aan het huwelijk. Er is niets zondigs aan seksuele gemeenschap in het huwelijk. Dus ja, Jezus had inderdaad gehuwd kunnen zijn en dan nog steeds het zondeloze Lam van God zijn, de Redder van de wereld. Maar tegelijkertijd bestaat er geen Bijbelse reden om te stellen dat Jezus gehuwd was. Daar gaat het in dit debat niet om. Mensen die geloven dat Jezus gehuwd was geloven niet dat Hij zondeloos was of dat Hij de Messias was. Huwen en kinderen krijgen waren niet de redenen dat God Jezus naar de aarde stuurde. Marcus 10:45 vertelt ons waarom Jezus kwam: "Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen."


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Was Jezus Christus gehuwd?