Gaan huisdieren / dieren naar de Hemel? Hebben huisdieren / dieren een ziel?Vraag: "Gaan huisdieren / dieren naar de Hemel? Hebben huisdieren / dieren een ziel?"

Antwoord:
De Bijbel geeft nergens specifieke leerstellingen over de vraag of huisdieren / dieren een “ziel” hebben of over de vraag of huisdieren / dieren naar de hemel zullen gaan. Maar, we kunnen enkele algemene principes uit de Schriftteksten bekijken en enig licht op het onderwerp werpen. De Bijbel stelt dat zowel de mens (Genesis 2:7) als dieren (Genesis 1:30; 6:17; 7:15,22) de levensadem hebben. Het primaire verschil tussen mensen en dieren is dat de mens naar het evenbeeld en de gelijkenis van God zijn geschapen. Dieren zijn niet naar het evenbeeld en de gelijkenis van God geschapen. Naar het evenbeeld en de gelijkenis van God geschapen zijn betekent dat mensen in zekere zin als God zijn: in staat om spiritueel te zijn, met een verstand, met emoties, en met een wil –en- dat mensen een aspect in hun wezen hebben dat doorgaat na hun dood. Als huisdieren / dieren een “ziel” of een immaterieel aspect bezitten, dan moet deze dus van een andere of mindere “kwaliteit” zijn. Dit verschil betekent waarschijnlijk dat de ”zielen” van huisdieren / dieren niet doorgaan na hun dood.

Een andere factor om te overwegen in deze vraag is dat God de dieren schiep als onderdeel van Zijn scheppende proces in Genesis. God schiep de dieren en zei dat zij goed waren (Genesis 1:25). Daarom is er geen reden waarom er geen dieren op de nieuwe aarde zouden kunnen zijn (Openbaring 21:1). Er zullen zeker dieren zijn in het duizendjarige koninkrijk (Jesaja 11:6; 65:25). Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen of sommige van deze dieren huisdieren zouden kunnen zijn die we hier op aarde hadden. We weten dat God rechtvaardig is en dat we, wanneer we in de Hemel aankomen, zullen ontdekken dat we het volledig eens zullen zijn met Zijn beslissing over deze kwestie, wat die dan ook mag zijn.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Gaan huisdieren / dieren naar de Hemel? Hebben huisdieren / dieren een ziel?