Hoe kan ik me op het huwelijk voorbereiden?Vraag: "Hoe kan ik me op het huwelijk voorbereiden?"

Antwoord:
De manier om je op een Bijbelse manier op het huwelijk voor te bereiden is hetzelfde als de manier waarop je je op elke andere grote onderneming kunt voorbereiden. Dit is een principe dat in alle aspecten van onze levens als herboren gelovigen overheersend aanwezig zou moeten zijn. Dit principe is: “…Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand” (Matteüs 22:37).

Dit is geen lichtzinnig gebod. Het is de kern van ons leven als gelovigen. Het is er voor kiezen om je met heel je hart op God en Zijn Woord te concentreren zodat onze ziel en onze gedachten zich met die dingen bezighouden die op de eerste plaats God zullen behagen. De relatie die we door Jezus Christus met God hebben is de factor die alle andere relaties in het juiste perspectief plaatst. De huwelijksrelatie is zelf gebaseerd op het model van Christus en de kerk (Efeziërs 5:22-33). Elk aspect van ons leven wordt geleid door onze toewijding als gelovigen om ons leven te leiden volgens het principe “zo spreekt de HEER”. Onze gehoorzaamheid aan God en aan Zijn Woord geeft ons wat we nodig hebben om onze door God gegeven en door God bestemde rol in het huwelijk te vervullen, net als onze rol in de wereld. En de rol van elke herboren gelovige is om God in alle dingen glorie te brengen (1 Korintiërs 10:31).

Mijn antwoord op deze vraag is dus dat je, om jezelf voor te bereiden op je huwelijk, je leven op een zodanige manier moet leiden dat deze de roeping van Jezus Christus waardig is om door middel van Zijn Woord een intieme relatie met God aan te gaan. Concentreer je in alles wat je doet op gehoorzaamheid aan God. Er bestaat geen eenvoudige ABC-manier om te kunnen leren hoe je je leven op een manier kunt leiden die gehoorzaam is aan God. Dit bestaat uit de dagelijkse beslissing om wereldlijke standpunten achterwege te laten en om er in plaats daarvan voor te kiezen om God’s standpunten te volgen. Als je je leven waardig voor Christus wilt leiden, dan moet je je elke dag en op elk moment in nederigheid aan de Enige Weg, de Enige Waarheid en het Enige Leven onderwerpen. Dat is de manier waarop elke gelovige zich moet voorbereiden op dit grootse geschenk dat we het leven noemen.

Iemand die geestelijk volwassen is en God’s wegen volgt zal beter op het huwelijk voorbereid zijn dan anderen. Het huwelijk vereist toewijding, passie, nederigheid, liefde en respect. Deze eigenschappen komen het meest duidelijk tot uitdrukking in iemand die een intieme relatie met God heeft. Terwijl je jezelf op het huwelijk voorbereidt, moet je er voor zorgen dat je God jou laat vormen en dat je God jou tot die man of vrouw laat kneden die Hij wil dat je zal zijn. Als je jezelf aan Hem onderwerpt, dan zal Hij er voor zorgen dat je gereed bent voor je huwelijk tegen de tijd dat die prachtige dag aanbreekt!


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Hoe kan ik me op het huwelijk voorbereiden?