Bestaat er wel zoiets als zielsverwanten? Heeft God een specifiek mens in gedachten waar je mee zal trouwen?Vraag: "Bestaat er wel zoiets als zielsverwanten? Heeft God een specifiek mens in gedachten waar je mee zal trouwen?"

Antwoord:
De Bijbel geeft ons geen aanwijzingen dat er voor iedereen een specifieke huwelijkspartner zou zijn uitgekozen. Het is voor ons onmogelijk om God’s wegen volledig te kunnen begrijpen. We weten dat Hij ons al kent voordat we geboren zijn. “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt” (Jeremia 1:5). Hij weet welke keuzes we zullen gaan maken en Hij weet of we ons tot Hem zullen wenden of niet (Romeinen 8:29-30). Hij weet precies hoeveel haren we op ons hoofd hebben (Matteüs 10:30). Als we onszelf aan God overgeven en op zoek gaan naar Zijn leiding, dan belooft Hij dat Hij ons de weg zal wijzen. “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg” (Spreuken 3:5-6).

Mensen maken vaak keuzes die niet overeenstemmen met de wil van God – Christenen net zozeer als niet-Christenen. Daarom zou het plan voor ons leven dus volledig in duigen vallen, als het inderdaad zo zou zijn dat het God’s bedoeling was dat we met die éne persoon samen zouden zijn en we die kans niet zouden aangrijpen. Maar de Bijbel vertelt ons dat zelfs het meest “dwaze” plan van God nog steeds veel wijzer is dan het meest wijze plan dat een mens zou kunnen bedenken (1 Korintiërs 1:25), wat betekent dat Zijn plan niet in duigen kan vallen. Wanneer we besluiten om er voor te kiezen om God te volgen, dan geloof ik dat Hij de juiste mensen en de juiste omstandigheden in ons leven zal brengen die ons zullen vormen tot de mensen die Hij wil dat we zullen zijn. Zelfs als een Christen een niet-Christen huwt heeft God de macht om wonderen te verrichten en om het leven van dat mens te veranderen. Wij, als mensen, raken door onze eigen keuzes in de meest netelige situaties verstrikt, maar God kan ons in Zijn oneindige wijsheid en genade hieruit bevrijden als we naar Hem op zoek gaan.

Hoewel veel mensen tegenwoordig trouwen, is het niet God’s wil dat iedereen zal trouwen. Paulus zei: “Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik [ongehuwd], maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die” (1 Korintiërs 7:7). Geen van deze twee keuzes, huwen of ongehuwd blijven, is beter dan de andere keuze. Het is duidelijk dat God niet de bedoeling had dat iedereen ongehuwd zou blijven, want dat zou betekenen dat het Zijn bedoeling was dat de aarde onbevolkt zou raken. En Hij wil ook niet dat iedereen zal trouwen omdat het voor sommige mensen beter is als zij alleen zijn. We dienen God allemaal op een andere manier. Welke manier dat ook mag zijn, God wil het centrum van onze levens zijn. Als we Zijn leiding in onze levens nastreven, dan zal Hij ons wijzen welke weg we volgens Hem moeten volgen en zal Hij onze levens zegenen zodat we Zijn werk kunnen uitvoeren.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Bestaat er wel zoiets als zielsverwanten? Heeft God een specifiek mens in gedachten waar je mee zal trouwen?