बाइबलले दशांश दिने विषयमा के भन्दछ ?प्रश्न: बाइबलले दशांश दिने विषयमा के भन्दछ ?

उत्तर:
धेरै इसाईहरुले संघर्ष गर्ने एउटा विषय नै दशांश दिने कुरा हो । धेरै मण्डलीहरुमा दशांश दिने कुरालाई अधिक जोड दिएको हुन्छ । त्यही अवस्थामा धेरै विश्वासीहरुला प्रभुलाई भेटी दिने सम्बन्धको बाइबलीय प्रबोधन प्रति आफैलाई समर्पण गर्न इन्कार गर्दछन् । दशांश दिनु चाँहि एक आनन्द र एक आशिषको निमित निर्दिष्ट गरिनु हो । दुःखको कुरा त्यो आज मण्डलीमा ज्यादै कम मात्रामा हुने मामला हो ।

दशांश दिने कुरा एउटा पुरानो करारको धारणा हो । दशांश चाँहि व्यवस्थाको एउटा माग थियो जसमा सारा इस्राएलीहरुले मन्दिर वा सन्दुकको निम्ति तिनीहरुले कमाएको र उमारेको प्रत्येक थोकको १० प्रतिशत दिनु पर्दथ्यो (लेवी २७:३० गन्ती १८:२६ व्यवस्था १४:२४ २ इतिहास ३१:५) । कसैले पुरानो करारको दशांशलाई वलिदान प्रणालीका लेवी र पूजारीहरुका खाँचोहरु पूरा गर्न दिइने करको एक तरीकाको रुपमा बुझ्दछन् । नयाँ करारमा कहीँ पनि कानूनीरुपमा दशांश दिने प्रणाली प्रति विश्वासीहरु समर्पित हुनु पर्दछ भनी आज्ञा वा सिफारीस गरेको छैन । पावलले विश्वासीहरुलाई तिनीहरुको आमदानीको एक भाग मण्डलीलाई सहयोग गर्न अलग गर्नु पर्छ भनी सिकाउँदछ (१ कोरिन्थी १६:१-२) ।

नयाँ करारमा कहीं पनि आमदानीको एक निश्चित प्रतिशत छुट्याउनु भनी निर्दिष्ट गरेको छैन, तर “आ-आफ्नो कमाई अनुसार केही धन छुट्टायर …” मात्र भनेको छ (१ कोरिन्थी १६:२) । इसाई मण्डलीहरुले पुरानोकरारको दशांश बाट १०% अंक लाई महत्वपूर्णरुपमा लिएर इसाईहरुको निम्ति दिने कुराको एक “सिफारिस गरिएको न्यून्तम” अंक को रुपमा लिएका छन् । तापनि नयाँ करारले एक विशेष रकम वा प्रतिशत दिनकेा निम्ति ठम्याउदैन तर यसले दिनुको महत्व र फाईदाको विषयमा चाँहि बताउँदछ ।

“तिमीहरु हरेकले आ-आफ्नो कमाइ अनुसार केही धन छुट्याएर दिनु पर्छ” । कहिलेकाँही त्यसको अर्थ दशांश भन्दा पनि धेरै दिने भन्ने हुन्छ र कहिलेकाँही दशांश भन्दा कम पनि हुन सक्छ । यो सबै विश्वासीको क्षमता माथि भर पर्दछ र मण्डलीको खाँचोमा पनि । प्रत्येक विश्वासीले दशांश दिने कुरामा वा कति दिने भन्ने कुरामा सहभागी हुनु कि नहुनु भन्ने सम्बन्धमा ध्यान पूर्वक प्रार्थना गरेर परमेश्वरको बुद्धि खोज्नु पर्दछ । (याकूब १:५)

“अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरेबमोजिम दिओस इच्छा नभई होइन, नता करकापमा परेर । किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ ।(२ कोरिन्थी ९:७)।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशबाइबलले दशांश दिने विषयमा के भन्दछ ?