ख्रीष्टियन धर्म के हो - र ख्रीष्टियनहरुले के विश्वास गर्छन् ?प्रश्न: ख्रीष्टियन धर्म के हो - र ख्रीष्टियनहरुले के विश्वास गर्छन् ?

उत्तर:
१ कोरिन्थी १५:१-४ ले भन्छ ,“भाई हो, मैले तिमीहरुलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरुलाई याद दिलाउन चाहन्छु , जुन सुसमाचार तिमीहरुले ग्रहण गर्यो , र जसमा तिमीहरु स्थिर रहन्छौ । यस सुसमाचारद्धारा तिमीहरुको उद्धार भएको छ , यदि तयसमा तिमीहरु अटल रहयौ भने, नत्रता तिमीहरुले व्यथैमा विश्वास गर्यौं । किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रुपमा तिमीहरुलाई सुम्पिदिएँ , अर्थात पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापका निमित मर्नुभयो । उँहा गाडिनु भयो , र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनजीवित पारिनु भयो ।”

संक्षेपमा, त्यहि नै ख्रीष्टियन धर्मको विश्वास हो । अरु सबै विश्वासहरु मध्ये ख्रीष्टियन धर्मको छुट्टै पहिचान छ , किनकि धार्मिक अभ्यासहरु भन्दा , ख्रीष्टियनवाद एउटा सम्वन्धमा अरु बढी छ । “ के गर्नुहुन्छ र के गर्न हुदैन ” भन्ने सुचिलाई अनुशरण गनु भन्दा एउटा ख्रीष्टियनको लक्ष्य भनेको परमेश्वर पिता संगको नजिकपनामा हिड्न आफूलाई विकास गर्नु हो । येशू ख्रीष्टको काम , र पवित्र आत्माद्धारा ख्रीष्टियनहरुको जीवनमा सबैकाईले यो सम्वन्धलाई सम्भव बनाउँछ ।

ख्रीष्टियनहरुले विश्वास गर्छन् कि बाईबल परमेश्वरको आफ्नै वचनको प्रेरणाबाट हो , र यसमा शिक्षाको अन्तिम अधिकार रहेको छ (२ तिमोथी ३:१६ सपत्रुस १:२०-२१) । एउटा परमेश्वर तीनवटा व्यक्तित्वमा रहनु हुन्छ भनी ख्रीष्टियनहरु विश्वास गर्छन् ?पिता परमेश्वर , पुत्र (येशू ख्रीष्ट) , र पवित्र आत्मा ।

ख्रीष्टियनहरुले विश्वास गर्छन् कि मानवजाती परमेश्वसंग सम्वन्धमा रहन विशेष रुपमा सृष्टि गरिएका थिए , तर पापले सबै मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग पार्दछ (रोमी ५:१२ रोमी ३:२३) । येशू ख्रीष्ट पर्ूण्ा रुपमा मानिस र पुर्णरुपमा परमेश्वर भएरै यस संसारमा हिड्नु भयो (फिलिप्पी २:६-११) , र क्रुसमा मर्नुभयो भनी ख्रीष्टियन धर्मले सिकाउँछ । ख्रीष्टियनहरु विश्वास गर्छन् कि उँहाको क्रुसमा मृत्यू पछि , ख्रीष्ट गाडिनु भयो , उँहा फेरि बौरिउठ्नु भयो , र अहिले पिताको दाहिने हाततर्फविराजमान हुनुहुन्छ , विस्वासीहरुको निम्ति सधैका लागि मध्यस्थता गरिरहनु भएको छ (हिब्रु ७:२५) । ख्रीष्टियन धर्मले दाबी गर्छ कि क्रुसमा येशू मृत्यु सबै मानिसको आफ्नो पापको ऋण पुर्ण रुपमा चुकाउन पर्याप्त थियो र यसले परमेश्वर र मानिस बीच टुटेको सम्बन्धलाई पून जोड्दछ (हिब्रु ९:११-१४ , ९हिब्रु १०:१०, रोमी ६:२३ , रोमी ५:८) ।

बचाईनको मिम्ति , कसैले ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्धयाउँन भएको कार्यमा उसले पर्ूण्ा रुपमा विश्वास गर्नेपर्छ । यदि कसैले ख्रीष्ट उसको सट्टमा मर्नुभयो र उसको आफ्नै पवपको मूल्य चुकाउनु भयो, र फरी बौरी उठ्नु भयो भनी विश्वास गर्छ भने त्यो व्यक्ति बाचर्यएको छ । उद्धार पाउँनको लागि कसैले पनि केहि गर्न सक्दैन् । कोहि पनि परमेश्वरलाई प्रशन्न तूल्याउन “आफैमा” “सिद्ध” छैन , किनकि हामी सबै पापी छौं (यसैया ६४:६-७ , यसैया ५३:६) । दोस्रो अब अरु बढी गर्नुपर्ने केहि छैन किनकि ख्रीष्टले सबै काम गरिसक्नु भएको छ ।जब येशू क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो , उँहाले भन्नु भयो , “अब सिद्धियो ।” (यूहन्ना १९:३०) ।

कसैले पनि आफैले उद्धार कमाउँन नसके जस्तै , कसैले एक पटक उसको । यनको भरोसा क्रुसमा येशू ख्रीष्टको कार्यमा राख्दछ भने , त्याहा कसैले पनि उसको उद्धारलाई गुमाउन केहिपनि गर्न सक्दैन । याद राख्नोस् , ख्रीष्टद्धारा कार्य गरिएको छ र पुरा भएको छ । उद्धारको बारेमा यसलाई पाउन कसैमा पनि यो निर्भर रहदैन । (यूहन्ना १:२७ -२९) ले भन्छ , “ मेरो भेडाहरुले मेरो सोर सुन्छन , र तिनीहरुलाई म चिन्छु , र तिनीहरु मेरो पछि आउछन् तिनीहरुलाई म अनन्त जीवन दिन्छु , र तिनीहरु कहिल्यै नष्ट हुने छैनन् , र कसैले (मानिस) तिनीहरुलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन । मेरो पिताले ती (तिनीहरु) मलाई दिनुभएको छ , उहाँ सबैभन्दा महाँन हुनुहुन्छ । पिताको हातबाटल कसैले तिनीहरुलाई (मानिस) खोसी लाने छैनन् ।”

कसैले सोच्न सक्छ , “यो एकदमै महान छ - एकपटक म बाचईए पछि , कलाई ठीक लागेका कुराहरु म गर्न सक्छु , र मेरो मुक्तिलाई गुमाउदिन ।” तर उद्धार (मुक्ति) भनेको आफुलाई ठीक लागेको कुरा गर्न स्वतन्त्र हुनु होईन । उद्धार भनेको पूरानो पापमय स्वभावलाई पछ्याउनबाट स्वतन्त्र हुनु हो , र परमेश्वरसंगको सही सम्बन्धलाई पछ्याउन स्वतन्त्र हुनु हो। विस्वासीहरु तिनीहरुको पापमय शरीरका भएर यस संसारमा जीउँन्जेलसम्म , त्यँहा निरन्तर रुपमा पापलाई परित्याग गर्न एउटा संर्घष् हुनेछ । पापमा जीउँनाले परमेश्वरले मानवजातीसंग चाहनु भए सम्बन्धमा बाधा पूर्याउँछ , र एउटा विस्वासीको रुपमा कसैले जवसम्म पापमा जीइरहन्छ , उसमा हुनु्पर्ने परमेश्वरसंगको सम्बन्धमा उ आनन्दित हुन सक्ने छैन् । जे भएतापनि ख्रीष्टियनहरु तिनीहरुको जीवनमा परमेश्वरको वचन(बाइबल ) अध्यायन गर्नाले र पालना गर्नाले पापसंगको संर्घष् माथि विजय प्राप्त गर्न सकछन् , र पवित्र आत्माद्धारा नियन्त्रणमा रहनाले त्यो चाहीँ , हरेक दिनको परिस्थितिहरुमा आत्माको प्रेरणा र अगुवाईमा आफैलाई र्समर्पण गर्नु र आत्माद्धारा परमेश्वरको वचन पालन गर्नु हो ।

त्यसैले ,धेरै धार्मिक प्रणालीमा एउटा व्यक्तिले निश्चित कुराहरु गर्नुपर्छ । वा निश्चित कुराहरु गर्नु पर्दैन भनी आवश्यक परे जस्तै ख्रीष्टियनवाद भनेको परमेश्वरसंग एउटा सम्बन्धमा रहनु हो ख्रीष्टियनवाद भनेको यो विस्वास गर्नु हो कि तपाईकोआफ्नै पापको मूलय चूकाउन क्रुसमा मर्नुभयो र फेरी बौरी उठ्नु भयो । पापको ऋण तिरीएको छ र तपाई परमेश्वरसंग संगति गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईको पापमय स्वभावमाथि तपाई विजय पाउँनसक्नु हुन्छ र परमेश्वरसंगको संगति र आज्ञाकारीतामा हिड्नसक्नु हुन्छ । यो साँचो बाइबलिय ख्रीष्टियनवाद हो ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशख्रीष्टियन धर्म के हो - र ख्रीष्टियनहरुले के विश्वास गर्छन् ?