के येशूलाई शुक्रबार नै क्रूसमा टाँगिएको थियो त ?प्रश्न: के येशूलाई शुक्रबार नै क्रूसमा टाँगिएको थियो त ? यदि हो भने, उहाँले चिहानमा तीन दिन कसरी बिताउनुभयो यदि उहाँ आइतबार बौह्री उठ्नु भएको थियो भने ?

उत्तर:
येशूलाई साताको कुन दिन क्रूसमा टाँगिएको थियो भनेर बाइबलले स्पष्टसंग उल्लेख गर्दैन । दुईओटा व्यापकरुपमा मानिलिएको विचारचाहिँ शुक्रबारस र बुधबार हो । यद्यपि कसैले, शुक्रबार र बुधबार दुवैको वहसको संश्लेषणलाई प्रयोग गर्दै त्यो दिनचाहिँ बिहिबार हो भनी वहस गर्छन् ।

मत्ती १२:४० मा येशूले भन्नुभयो, “किनकि जसरी योना ठूलो माछाको पेटभित्र तीन दिन र तीन रात थिए, उसरी नै मानिसको पुत्र पनि पृथ्वीको गर्भमा तीन दिन र तीन रात रहनेछ ।” शुक्रबारको क्रूसीकरणको लागि वहस गर्नेहरुले भन्दछन् कि तीन दिनको लागि उहाँ चिहानमा हुनसक्थे त्यहाँ अझै पनि एउटा वैद्य तरीका छ । पहिलो शताब्दीको यहूदी सोंचाइमा, दिनको एक भागलाई एउटा पूरै दिनको रुपमा लिइन्थ्यो । किनकि येशू शुक्रबारको भाग, शनिबार पुरै र आइतबारको एक भाग चिहानमा हुनुभएकोले — उहाँ तीन दिनको लागि चिहानमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने मानिसलिन सकिन्थ्यो । शुक्रबारको लागि एउटा मुख्य वहसचाहिँ मर्कूस १५:४२ मा पाइन्छ, जसले येशूलाई “शबाथको अघिल्लो दिन” क्रूसमा टाँगिएको थियो भनेर उल्लेख गरेको छ । यदि त्यो साप्ताहिक शवाथ थियो भने, अर्थात्, शनिबार, तब त त्यस वास्तविकताले एउटा शुक्रबारको क्रूसीकरणलाई देखाउँछ । शुक्रबारे क्रूसीकरणको अर्को वहसले भन्दछ कि मत्ती १६:२१ र लूका ९:२२ जस्ता पदहरुले येशू तेस्रो दिनमा बौह्री उठ्नुभयो भनेर सिकाउँदछ; त्यसैले, उहाँलाई पूरै तीन दिन र तीन रात चिहानमा रहनु परेको थिएन । जबकि सबैले त होइन, तर केही अनुवादहरुले “तेस्रो दिनमा” लाई प्रयोग गरेकोले गर्दा सबैजना “तेस्रो दिनमा” चाहिँ ती पदहरुलाई अनुवाद गर्नलाई उत्तम तरीका हो भनेर सहमत हुँदैनन् । मर्कूस ८:३१ ले त अझ येशू तीन दिन “पछि” बौह्री उठ्नु हुनेछ भनेर भन्दछ ।

बिहिबारको वहसचाहिँ शुक्रबारको दृष्टिकोणमा फैलिंदैछ अनि मुख्यरुपले शुक्रबार बेलुकी देखि आइतबार बिहानसम्म ख्रीष्टको दफन र आइतबार बिहानको बीचमा घटेका थुप्रै (कसैले त बीसओटा सम्म गनेका छन्) घटनाहरु छन् भनेर बहस गर्दछन् । बिहिबारको विचार राख्ने सिद्धान्तवादीहरुले योचाहिँ विशेष गरेर एउटा समश्या हो भनी औंलाएका छन् किनकि शुक्रबार र आइतबारको बीचमा पूर्ण दिनचाहिँ शनिबारमात्र थियो जुनचाहिँ यहूदी शबाथ थियो । एउटा थप एक अथवा दुई दिनले समस्या समाधान गर्दछ । बिहिबारका समर्थकले यी कारण देखाउन सक्दछ : मानिलिऔं तपाईंले कुनै मित्रलाई सोमबार बेलुकीदेखि देख्नुभएको छैन । अर्को पटक तपाईंले उनलाई बिहिबार बिहान देख्नुहुन्छ अनि तपाईंले भन्नुहुन्छ, “मैले तिमीलाई तीन दिनदेखि देखेको छैनँ,” यद्यपि यसमा प्राविधिकरुपले त केवल ६० घण्टा (२.५ दिन) मात्र भएको थियो । यदि येशूलाई बिहिबार क्रूसमा टाँगिएको थियो भने, यसलाई तीन दिन कसरी मान्न सकिन्छ भनेर यस उदाहरणले देखाउँदछ ।

बुधबारको विचारले उल्लेख गर्दछ कि त्यस साता त्यहाँ दुईओटा शबाथहरु थिए । पहिलो शवाथमा (जुनचाहिँ क्रूसीकरणको बेलुकी भएको थियो, मर्कूस १५:४२; लूका २३:५२–५४), स्त्रीहरुले सुगन्धित अत्तरहरु किनेका थिए — ध्यान दिनुहोस् तिनीहरुले शवाथपछि किनमेल गरेका थिए (मर्कूस १६:१) । बुधबारका विचाराधारीहरुले यो “शवाथ” चाहिँ निस्तारचाड (लेवी १६:२९–३१; २३:२४–३२, ३९ लाई हेर्नुहोस् जहाँ महा–पवित्र दिन, जुनचाहिँ साताको सातौं दिनमै हुन्थेन, लाई शवाथको रुपमा उल्लेख गरिएको छ), थियो भनेर मानिलिँदछन् । त्यस साताको दोस्रो सवाथचाहिँ साधारण साप्ताहिक शवाथ थियो । ध्यान दिनुहोस् कि लूका २३:५६ मा, पहिलो सवाथपछि अत्तर किन्ने स्त्रीहरु फर्के र अत्तर तयार पारे, त्यसपछि “शवाथमा विश्राम लिए” (लूका २३:५६) । शवाथपछि तिनीहरुले अत्तरहरु किन्न सक्दैनथिए, यद्यपि त्यहाँ दुईओटा शवाथ थिएन भने शवाथ अघि ती अत्तरहरु तयार गर्न सक्दथे भनेर वहसले उल्लेख गर्दछ । दुईओटा शबाथलाई मानिलिंदै, यदि ख्रीष्टलाई बिहिबार क्रूसमा टाँगिएको थियो भने, तब त महा पवित्र शबाथ (निस्तारचाड) बिहिबारको सूर्यअस्त पछि शुरु भएर शुक्रबार सूर्यअस्तमा अन्त हुनेथियो — अर्थात् साप्तहिक शवाथ अथवा शनिबारको शुरुवातमा । पहिलो शवाथ (निस्तारचाड) पछि अत्तरको किनमेल गराईको अर्थ हुन्थ्यो तिनीहरुले शनिबार किनमेल गर्दैैथिए अनि शवाथलाई भंग गर्दैथिए ।

त्यसकारण, बुधबारको दृष्टिकोण अनुसार, स्त्रीहरु अ अत्तरहरुको बाइबलीय विवरणलाई भंग नगर्ने अनि मत्ती १२:४० को शाब्दिक बुझाईलाई पादन गर्ने एउटैमात्र वयानचाहिँ यो हो कि ख्रीष्टलाई बुधबार क्रूसमा टाँगिएको थियो । महा पवित्र दिन शबाथ (निस्तार चाड) बिहिबार परेको थियो त्यसपछि स्त्रीहरुले शुक्रबार अत्तरहरु किनेका थिए अनि त्यसैदिन अत्तर तयार गर्न फर्केका थिए, शनिबार तिनीहरुले विश्राम लिए जुनचाहिँ साप्तहिक शवाथ थियो, त्यसपछि आइतबार बिहानै अत्तरहरु चिहानमा ल्याएका थिए । येशूलाई बुधबारको सूर्यअस्तपछि दफनाइएको थियो, जसले यहूदी पात्रोमा बिहिबार शुरु गर्दथ्यो । यहूदी पात्रोलाई प्रयोग गर्दै, तपाईंले बिहिबार रात (एक रात), बिहिबार दिन (एक दिन), शुक्रबार रात (दुई रात), शुक्रबार दिन (दुई दिन), शनिबार रात (तीन रात), शनिबार दिन (तीन दिन) पाउनुहन्छ । उहाँ ठीक कतिबेला बौह्री उठ्नुभयो भनेर त हामी जान्दैनौं, तर यो आइतबारको सूर्योदय अघि थियो भनेर हामी जान्दछौं (यूहन्ना २०:१, मरियम मग्दालिनी “अंध्यारो छँदै” आएकी थिइन्), यसैले उहाँ शनिबार बेलुकी सूर्यअस्तको ठीक पछि बौह्री उठ्नु भएको हुन सक्दछ, जसले यहूदीहरुका लागि साताको पहिलो दिन शुरु गर्दथ्यो ।

बुधबारे दृष्टिकोणका लागि एउटा सम्भावत् समस्याचाहिँ यो हो कि ईम्माउसको बाटोमा येशूसंग हिँडने चेलाहरु, उहाँको “पुनरुत्थानकै दिन” मा हिँडेका थिए लूका (२४:१३) । चेलाहरु, जसले येशूलाई चिनेनन्, ले उहाँलाई येशूका क्रूसीकरणको वारेमा बताए (२४:२१) अनि भने कि “यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो” (२४:२२) । बुधबारदेखि आइतबार चार दिन हुन्छ । एउटा सम्भावत् वयानचाहिँ यस्तो छ कि तिनीहरुले बुधबार बेलुकी ख्रीष्टको दफनकार्यदेखि गन्ती गरेको हुनुपर्दछ, जसले यहूदी बिहिबारलाई शुरु गर्दछ, अनि बिहिबारदेखि आइतबारसम्मलाई तीन दिनको रुपमा गन्न सकिन्थ्यो ।

वास्तवमा, येशूलाई सातो कुनचाहिँ दिनमा क्रूसमा टाँगियो भनेर जान्नु कुनै महत्वपूर्ण कुरो होइन । यदि यो त्यति महत्वपूर्ण थियो भने, तब त परमेश्वरको वचनले दिन र समयतालिकालाई स्पष्टरुपले बताउनेथियो । महत्वपूर्ण कुरो के हो भने, उहाँ मर्नुभयो अनि उहाँ भौतिकरुपमा शारीरिक तवरमा मृत्युबाट बौह्री उठ्नुभयो । वास्तवमा,महत्वपूर्ण कुरोचाहिँ हो — सबै पापीहरुले पाउनु पर्ने दण्डलाई लिनलाई उहाँ मर्नुभएको कारण । यूहन्ना ३:१६ र ३:३६ दुवैले घोषणा गर्दछ कि उहाँमाथि तपाईंले राख्नु भएको भरोसाले अनन्त जीवन ल्याउँदछ । त्योचाहिँ त्यतिकै साँचो कुरो हो चाहे उहाँलाई बुधबार, बिहिबार अथवा शुक्रबार नै क्रूसमा टाँगिएको भए तापनि ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके येशूलाई शुक्रबार नै क्रूसमा टाँगिएको थियो त ?