के येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान साँचो हो ?प्रश्न: के येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान साँचो हो ?

उत्तर:
धर्मशास्त्रले येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट वास्तवमै पुनरुत्थित हुनुभएको थियो भनेर निश्चित प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ । ख्रीष्टको पुनरुत्थानलाई मत्ती २८:१–२०; मर्कूस १६:१–२०; लूका १:५३; अनि यूहन्ना २०:१—२१ : २५ मा अभिलेख गरिएको छ । पुनरुत्थित ख्रीष्ट प्रेरितको पुस्तक (प्रेरित १:१–११) मा पनि देखा पर्यो । यी परिच्छेदहरुबाट तपाईंले ख्रीष्टको पुनरुत्थानको कैयौं “प्रमाणहरु” पाउन सक्नुहुन्छ । पहिलोचाहिँ चेलाहरुमा भएको नाटकीय परिवत्र्तन हो । तिनीहरु डराउने र लुक्ने मानिसहरुको झूण्डबाट संसारभरी नै सुसमचार सुनाउने साहसी र आँटिलो गवाहीहरु बने । बौह्री उठ्नुभएको ख्रीष्ट तिनीहरुमा देखा पर्नुभएको सिवाय अरु कुन कुराले यस नाटकीय परिवत्र्तनलाई वयान गर्न सक्दथ्यो र ?

दोस्रोचाहिँ हो पावल प्रेरितको जीवन । तिनलाई एकजना मण्डलीहरुको खेदो गर्ने व्यक्तिबाट मण्डलीका प्रेरितमा कुन कुराले परिवत्र्तन गर्यो ? के यो दमस्कसको बाटोमा बौह्री उठ्नुभएको ख्रीष्ट (प्रेरित ९:१६) तिनीकहाँ देखा पर्नु भएकोले गर्दा थियो त ? तेस्रो पत्यारलाग्दो प्रमाण हो रित्तो चिहान । यदि ख्र्रीष्ट बौह्री उठ्नु नभएको हुँदो हो त, उहाँको शरीर कहाँ छ त ? चेलाहरु र अरुहरुले उहाँलाई राखिएको चिहान देखेका थिए । जब तिनीहरु फर्के, उहाँको शरीर त्यहाँ थिएन । स्वर्गदूतले घोषणा गरे कि उहाँ मृत्युबाट बौह्री उठ्नु भएको थियो जस्तो उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो (मत्ती २८:५–७) । चौथो, उहाँको बौह्री उठाईको थप प्रमाणचाहिँ हो उहाँ देखा पर्नुभएका थुप्रै मानिसहरु (मत्ती २८:५,९, १६–१७; मर्कूस १६:९; लूका २४:१३–३५; यूहन्ना २०: १९,२४, २६–२९, २१:१–१४; प्रेरित १ :६–८; १ कोरिन्थी १५: ५–७) ।

येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको अर्को प्रमाण हो चेलाहरुद्वारा दिइएका येशूका पुनरुत्थानको ठूलो मात्राको गवाही । ख्रीष्टको बौह्री उठाईको एउटा मुख्य वाक्याँशचाहिँ हो १ कोरिन्थी १५ । यस अध्यायमा खीष्टको बौह्री उठाईलाई बुझ्नु र विश्वास गर्नुमा किन महत्वपूर्ण छ भनेर पावल प्रेरितले वयान गरेका छन् । पुनरुत्थानचाहिँ निम्नलिखित कारणहरुका लागि महत्वपूर्ण छन् : १) यदि ख्रीष्ट मृत्युबाट बौह्री उठ्नु भएको थिएन भने, विश्वासीहरु पनि उठ्ने छैनन् (१ कोरिन्थी १५:१२–१५) । येशूको पुनरुत्थानले प्रमाणित गर्यो कि उहाँको मृत्युलाई परमेश्वरद्वारा हाम्रा पापहरुको प्रायश्चितका लागि ग्रहण गरियो । यदि उहाँ केवल मरेकामात्र हुँदो हो त, त्यसले उहाँको बलिदान पर्याप्त थिएन भन्ने संकेत गर्नेथियो । फलस्वरुप, विश्वासीहरुलाई तिनीहरुका पापहरुका लागि क्षमा गरिन्थेन, अनि तिनीहरु मरेपछि मृतक नै रहने थियो (१ कोरिन्थी १५:१६–१९) । त्यहाँ अनन्त जीवन जस्ता कुनैपनि कुरो हुने थिएन (यूहन्ना ३:१६) । वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरुबाट जीवित हुनुभएको छ । सुतिजानेहरुमध्येमा उहाँचाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १५ :२०) ।

अन्त्यमा, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरु उहाँ जस्तैगरी अनन्त जीवनको लागि बौह्री उठ्नु हुनेछ भन्ने कुराप्रति धर्मशास्त्र स्पष्टै छ (१ कोरिन्थी १५:२०–२३) । पहिलो कोरिन्थी १५ ले ख्रीष्टको पुनरुत्थानले कसरी पापमाथिको उहाँको विजयलाई प्रमाणित गरेको छ अनि हामीलाई पापमाथि विजयी भएर जिउने शक्ति प्रदान गरेको छ भनेर वर्णन गरेको छ (१ कोरिन्थी १५:२४–३४) । यसले हामीले प्राप्त गर्ने पुनरुत्थित शरीरको महिमित स्वभावको वर्णन गर्दछ (१ कोरिन्थी १५:३५–४९) ।

ख्रीष्टको बौह्री उठाई एउटा कति महिमित सत्यता ! “यसकारण मेरा प्रिय भाई हो स्थिर र अटल रहो । प्रभुको काममा सधैं बढदैजाओ । किनकि तिमीहरु जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरुको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन” (१ कोरिन्थी १५:५८) । बाइबल मुताबिक, येशू ख्रीष्टको बौह्री उठाई एकदमै निश्चित सत्यता हो । बाइबलले ख्र्रीष्टको पुनरुत्थान, ख्रीष्टको बौह्रीउठाईलाई अभिलेख गर्दछ अनि यसलाई ४०० भन्दा धेर मानिसहरुद्वारा देखिएको थियो भनेर उल्लेख गर्दछ, अनि येशूको पुनरुत्थानको एतिहासिक सत्यतामा महत्वपूर्ण ख्रीष्टियन सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउँदछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान साँचो हो ?