बाइबलले रक्सी वा मदिरा पिउने सम्बन्धमा के भन्दछन ?प्रश्न: बाइबलले रक्सी वा मदिरा पिउने सम्बन्धमा के भन्दछन ? के एउटा विश्वासीको निम्ति रक्सी वा मदिरा सेवन गर्नु पाप हो ?

उत्तर:
बाइबलले रक्सी वा मदिरा पिउने सम्बन्धमा धेरे कुराहरु भन्दछ (लेवी १०:९; गन्ती ६:३; व्यवस्था २९:६; न्यायकर्ता १३:४; ७:१४; हितोपदेश २०:१; ३१:४; यशैया ५:११; २२; २४:९ ;२८:७; २९:९; ५६:१२ । यधपि धर्मशास्त्रले अनिवार्यरुले बियर मदिरा अथवा कुनै पनि रक्सी युक्त पिउने पदार्थ पिउने कुराबाट रोक्दैन । वास्तवमा कुनै कुनै धर्मशास्त्रहरुले रक्सी वा मदिरालाई सकारात्मक शब्दहरु बिचार-विमर्श गर्दछ । उपदेशक ९:७ पदले “… खुसी मनले आफ्नो दाखमध पिऊ…” भनी भन्दछ । भजन १०४:१४-१५ पदहरुले परमेश्वरले मदिरा दिनु हुन्छ भनी सिकाउँदछ जस्तै लेखिएको छ “मानिसको मन आनन्दित गराउनलाई दाखमध …। दिनु हुन्छ ।” आमोस ९:१४ पदले परमेश्वरको आशिषको चिन्हको रुपमा आफ्नै दाखबारीबाट दाखमध पिउने कुरा बारे विचार-विमर्श राख्दछ । यशैया ५५:१ पदले “आओ विना पैसा र विनादाम दाखमध र दूध किन ।” भनी उत्साह दिदछ ।

परमेश्वरले रक्सी वा मदिराको सम्बन्धमा त्यसबाट हुने मतवालापन वा नशादेखि अलग रहन आज्ञा गर्दछ (एफिसी ५:१८) । बाइबलले मतवालापन र त्यसका असरहरुको निन्दा गर्दछ (हितोपदेश २३:२९-३५) । विश्वासीहरुलाई तिनीहरुका शरीरहरुलाई कुनै कुराले “अधीन” गर्न नदिनु भनी आज्ञा दिइएका छन् (१ कोरिन्थी ६:१२:२ पत्रूस २:१९) । अधिकरुपमा रक्सी वा मदिरा सेवन गर्नु भनेको अकट्य रुपमा लत बस्नु हो । धर्मशास्त्रले पनि एउटा विश्वासीलाई कुनै पनि त्यस्तो कामहरु गर्नदेखि रोक्दछ जुन कामले अन्य विश्वासी भाई वा बहिनीलाई बाँधा पुर्याउँन सक्दछ वा कुनै विश्वासीलाई उसको वा उनीको विवेकको विरुद्ध पाप गर्न प्रेरणा दिन सक्दछ (१ कोरिन्थ ८:९-१३) । यही सिद्धान्तको प्रकाश अनुसार कुनै पनि विश्वासीलाई यो भन्न असहजिलो हुन्छ कि उसले परमेश्वरको महिमाको निम्ति रक्सी वा मदिरा पिउँदछ (१ कोरिन्थ १०:३१) ।

येशुले पानीलाई दाखमधमा परिणत गर्नुभयो । यो घटनाले येशुले त्यो अवसर मा दाखमध पिउनुभयो भन्ने जस्तो देखाउँछ (यूहन्ना २:१-११; मत्ती २६:२९०) । नयाँ करारका समयमा पानीहरु धेरै सफा थिएनन् । आधुनिक सरसफाईको प्रबन्ध नभएको कारण पानी जीवाणु किटाणु र सबै प्रकारका प्रदूषणहरुले पूर्ण थिए । आज पनि यस्तै अवस्था तेस्रो-विश्व राष्ट्रहरुमा छन् । त्यस्को परिणाम स्वरुप मानिसहरुले दाखमध वा अंगूरको रस पिउथें किनभने यो चाँहि प्रदूषित हुन सम्भव थिएन । (१ तिमोथी ५:२३) पदमा पावलले तिमोथीलाई पानी पिउन बन्ध गर भनी सल्लाह दिन्छ शायद त्यो पानीले उसको पेटमा समस्या उत्पन्न गरेको हुनसक्छ र त्यसको सट्टा दाखमध पिउन सल्लाह दिन्छ । त्यो समयमा दाखमध रक्सी वा मध युक्त हुन्थे तर अनिवार्यरुपमा आजभोलि कै मात्रा मा चाँहि हुंदैन थियो । त्यो अंगूर कै रस थियो भन्नु चाँहि ठिक हुंदैन तर यो पनि भन्न ठिक होइन कि हिजो-आज प्रयोग गरिने मदिरा वा रक्सी जस्तै थिए । फेरि पनि धर्मशास्त्रले रक्सी वा मदिरा युक्त कुनै पनि पिउने पदार्थ वा वियर र रातो मदिरा सेवन गर्न देखि रोक्दैन । रक्सी वा मदिरा आफैमा पापद्वारा दूषित हुंदैन बरु रक्सी वा मदिरा प्रतिको मतवालापन र नशा बाट चाँहि विश्वासीहरुले सम्पूर्णरुपले आफैलाई रोक्नु जरुरत पर्दछ ।

रक्सी वा मदिरा कम्ती मात्रामा सेवन गर्नु न त हानीकारक न लत बसेको हुनु हो । वास्तवमा कुनै-कुनै डाक्टरहरुले थेारै मात्रामा रातो मदिरा वा रम पिउनु स्वस्थको लागि लाभदायक हुन्छ भनेर समर्थन गर्दछन् विशेष गरी मुटुको निम्ति । थोरै मात्रामा मदिरा सेवन गर्नु चाँहि विश्वासहिरुका निम्ति स्वतन्त्रको कुरा हो । मतवालापन र त्यस प्रतिको लत चाँहि पाप हो । यधपि रक्सी वा मदिरा र त्यसको असरहरुका सम्बन्धमा बाइबलीय चिन्ता भएको कारण रक्सी वा मदिरा धेरै मात्रामा सेवन गर्न सक्ने सहज परिक्षा हुने भएकाले र अरुको निम्ति बाँधा वा ठेसको कारण हुन सक्ने सम्भावना भएकाले एउटा विश्वासीको निम्ति सम्पूर्णरुपले रक्सी वा मदिरा सेवनबाट अलग रहनु नै प्रायः वेश हुन्छ ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशबाइबलले रक्सी वा मदिरा पिउने सम्बन्धमा के भन्दछन ? के एउटा विश्वासीको निम्ति रक्सी वा मदिरा सेवन गर्नु पाप हो ?