असल मानिसहरुमा खराब कुराहरु गराउन परमेश्वरले किन अनुमति दिनुहुन्छ त ?प्रश्न: असल मानिसहरुमा खराब कुराहरु गराउन परमेश्वरले किन अनुमति दिनुहुन्छ त ?

उत्तर:
योचाहिँ सबै ईश्वरशास्त्रमा एउटा सबैभन्दा कठीन प्रश्न हो । परमेश्वर त अनन्तको, असीम, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान् हुनुहुन्छ । मानिसजाति (जो अनन्तको, असीम, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान् होइन) ले परमेश्वरको तरीकालाई पूर्णरुपले बुझ्नलाई किन आशा गर्नु त ? अøयूबको पुस्तकले यस विषयसंग सरोकर राख्दछ । परमेश्वरले शैतानलाई अøयूबलाई मार्न सिवाय त्यसले चाहेको अरु सबै कुरा तिनीसंग गर्ने अनुमति दिनुभयो । अøयूबको प्रतिक्रियाचाहिँ कस्तो थियो त ? “उहाँले मलाई मार्नु भए तापनि म उहाँमाथि आफ्नो आशा राख्नेछु” (अøयूब १३:१५) । “.....परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्” (अøयूब १:२१) । उहाँले गर्नुभएका कुरालाई परमेश्वरले किन अनुमति दिनुभयो भनेर अøयूबले बुझेनन्, तर परमेश्वर भलो हुनुहुन्थ्यो भनेर तिनले जान्दथे अनि त्यसैले उहाँमाथि निरन्तर भरोसा राखे । अन्त्यमा, हाम्रो प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ ।

असल मानिसहरुमा खराब कुराहरु किन हुन्छन् त ? त्यहाँ कुनै “असल” मानिसहरु छैनन् भनेर बाइबलले भन्दछ । बाइबलले स्पष्टै पार्दछ कि हामीसबै पापद्वारा कलङ्कित र संक्रमित छौं (उपदेशक ७:२०; रोमी ६:२३; १ यूहन्ना १:८) । “असल” मानिसहरुको अस्तित्व छ भन्ने कुरामा रोमी ३:१०–१८ स्पष्ट हुन सक्दैन । “....धर्मी कोही पनि छैन, एकजना पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन । ती सबै बरालिएका छन्, तिनीहरु एकसाथ बेकम्मा भएका छन् । कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन । तिनीहरुका घोक्रा खुला चिहान हुन्, तिनीहरु आफ्ना जिब्राले छलका कुरा गर्छन् । सर्पका विष तिनीहरुका ओठमा छ । तिनीहरुका मुख सराप र तीता कुराहरुले भरिएका छन् । तिनीहरुका खुट्टा रक्तपात गर्नलाई छिटा छन् । विनाश र दुर्दशा तिनीहरुको बाटोमा छन्, र शान्तिको बाटो तिनीहरुले चिनेका छैनन् । तिनीहरुका आँखाका सामुन्ने परमेश्वरको भय छैन ।” यस ब्रमाहण्डमा भएका हरेक मानिसजाति यसै बेला नै नरकमा फालिन योग्यको छ । हामी जीवित रहेका हरेक क्षण त केवल परमेश्वरको अनुग्रह र दयाद्वारा मात्र हो । यस ब्रमाहण्डमा हामीले अनुभव गर्नसक्ने सबैभन्दा डरलाग्दो कष्ट पनि अनन्त नरकमा आगोको कुण्डमा हामीले पाउनुपर्ने दण्डको तुलनामा कृपालु नै हुँदछ ।

एउटा असल प्रश्नचाहिँ यस्तो हुन सक्दछ, “परमेश्वरले खराब मानिसहरुमा असल थोकहरु हुन किन दिनुहुन्छ त ?” रोमी ५:८ ले यसरी घोषणा गर्दछ, “तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ, कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो ।” यस संसारका मानिसहरुका दुष्ट, खराब र पापमय स्वभाव वापत् पनि, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरी नै रहनुहुन्छ । उहाँले हामीलाई मर्नु भएर हाम्रो पापको दण्डलाई लिनुभएसम्म प्रेम गर्नुभयो (रोमी ६:२३) । यदि हामी येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकत्र्ताको रुपमा ग्रहण गर्छौं भने (यूहन्ना ३:१६; रोमी १०:९), हामीलाई क्षमा गरिनेछ र स्वर्गमा एउटा अनन्तको वासस्थानको प्रतिज्ञा गरिनेछ (रोमी ८:१) । हामी त नरकको योग्य रहेका छौं । यदि हामी विश्वासमा ख्रीष्टमा आउँदछौं भने हामीलाई दिइने त स्वर्गमा अनन्त जीवन हो ।

हो, कहिलेकाहीं मानिसहरुमा नराम्रै कुराहरु हुँदछ जुनचाहिँ तिनीहरुमा नहुनु पर्ने जस्तो देखिँदछ । तर परमेश्वरले उहाँका कारणको लागि यी कुराहरु गराउनुहुन्छ, चाहे हामी तिनीहरुलाई बुझौं अथवा नबुझौं । तैपनि सबैभन्दा मुख्य कुरोचाहिँ यो हो कि, हामीले परमेश्वर असल, न्यायसंगत, प्रेमिलो र कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सम्झनै पर्दछ । प्रायःजसो यी कुराहरु हामीमा हुँदछ जसलाई हामी बुझ्न सक्दैनौं । तरैपनि, परमेश्वरको असलपनालाई शंका गर्नको सट्टा, हाम्रो प्रतिक्रियाचाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्ने हुनुपर्दछ । “आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख्, र तेरो आफ्नै समझशक्तिमा भर नपर् आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी, र उहाँले तेरा मार्गहरु सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ” (हितोपदेश ३:५–६) ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशअसल मानिसहरुमा खराब कुराहरु गराउन परमेश्वरले किन अनुमति दिनुहुन्छ त ?