के ख्रीष्टको इश्वरत्व बाइबलीय छ ?प्रश्न: के ख्रीष्टको इश्वरत्व बाइबलीय छ ?

उत्तर:
येशू उँहा आफैले गर्नु भएको विशेष दाबीहरु अतिरित, उँहाको चेलाहरुले पनि ख्रीष्टको इश्वरत्वको र्समर्थन दिलाए । तिनीहरुले दाबी गरे कि परमेश्वरले मात्र गर्न सक्ने कुनै पनि पापहरुको क्षमा गर्ने अधिकार येशूसंग थियो , जो पापद्धारा उपेक्षित हुनु भयो उँहा नै साक्षत परमेश्वर हुनुहुन्छ । (प्रेरित ५:३१ कलस्सी ३:१३ , सि एफ। भजन संग्रह १३०:४स यर्मिया ३१: ३४ ) । यो अन्तिम दाबी सहित नजिकको सम्बन्धमा , येशूले उँहा यस्तो हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्नु भएको छ जसले “ जिवित र मृतकको न्याय गर्नुहुनेछ ” (२ तिमोथी ४:१ )।थोमा येशू कहाँ यसरी कराए , “ मेरा प्रभु अनि मेरा परमेश्वर १” (यूहन्ना २०:२८) । पावलले येशूलाई “ महान परमेश्वर र मुक्तिदाता” भनेर पुकाछन् (तितस २:१३ ), अनि संकेत गछन् कि प्राचिन उहाको स्वरुपमा येशू परमेश्वरको रुपमा हुनुभयो (फिलिप्पी २:५-८ ) । येशूको सम्बन्धमा ह्रि्रुका लेखकले भन्छन् कि “ हे परमेश्वर , तपाईको सिंहासन , सदा र्सवदा रहनेछ ” (हिब्रु १:८ ) । यूहन्नाले उल्लेख गर्छन् कि “ आदिमा वचन थियो , औ वचन परमेश्वरसंग थियो , औ वचन (येशू )परमेश्वर नै थियो ” (यूहन्ना १:१ ) । धर्मशास्त्रले सिकाउँछ कि ख्रीष्टकोर् इश्वरत्व गुणात्मक हुन सक्थ्यो ( हेर्नोस् प्रकास १:१७ ;२:८ २२:१३ ; १ कोरिन्थी १०:४ स १ पत्रुस २:६-८; cf. । भजन संग्रह १८:२ ; ९५:१ ;१ पत्रुस ५:४ ; हिब्रु १३:२० ० ,तर उँहाका चेलाहरुद्धारा येशूमा इश्वरत्व हुने कुरालाई मानिलिएकोलाई देखाउँन यी मध्ये एउटा पनि पर्याप्त छ ।

येशूलाई नाउहरु दिईएको छ जुन चाही पुरानो करारमा यहोवे नाउँ परमेश्वरको औपचारिक नाम अद्भूत छन् । पुरानो करारको “ उद्धारकर्ता ” (भजन संग्रह १३०: ७ होरो १३:१४ ) भन्ने नाउँलाई नयाँ करारमा -येशूको निम्ति प्रयोग गरिएको छ ( तितस २:१३ ; प्रकाश ५:९० । येशूलाई इम्मानुएल भनिनेछ ( मती १ अध्यायमा “ परमेश्वर हामीहरुसित ” । जकरिया १२१० मा यो यहोवे हो जसले भन्नु हुन्छ ।

“ तिनीहरुले मलाई हेर्नेछन् , जसलाई तिनीहरुलाई घोचेथे ।” तर नयाँ करारले यसलाई येशूको क्रुशको दुस्खसित प्रयोग गर्दछ । (युहन्ना १९:३७ प्रकाश १:७ ) । यदि यो यहोवे नै हो भने जसलाई घोचिइयो र माथि हेरिएको छ , र येशू नै त्यही एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई घोचिइ ऋझ बढी , “ हाम्रा परमेश्वर पिता र प्रभु येशूख्रीष्टबाट तिमीहरुलाई अनुग्रह र शान्ति” भन्ने प्रार्थनामा यहोवाको साथसाथै छेऊमा नाउँ प्रयोग गरिएको छ । (गलाती १:३ एफिसी १:२) ।

इदि ख्रीष्टमार् इश्वरत्व नभएको भए योर् इश्वरनिन्दा हुन्थ्यो येशूको नाउँ येशूले बप्तिस्मा दिनु भनी आज्ञा गरिएकोमा यहोवाको साथ देखा पर्छ “ पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आतमाको नाममा (एक वचन) (मती २८ :१९ ; २ कोरिन्थी १३ :१४ पनि हेर्नुहोस् ) ।

परमेश्वरद्धारा मात्र पु्रा गर्न सकिने कामहरु येशूमा सुम्पिएका गरिएका छन् । येशू मृत्युबाट मात्र बितउँनु भएन (यूहन्ना ५:२१ ; ११: ३८ -४४) अनि पापहरुमात्र क्षमा गर्नु भएन ( पे्रित ५:३१ ; १३:३८) । उहाँले ब्रम्हाण्डलाई सृजनु भयो र त्यसलाई बसाल्नु भयो (यूहन्ना १: २ ; कलस्सी १: १६ -१७ ) , यस भनाईले अझ धेरै सामार्थ्यवान तुल्याएको छ जब एक जनाले बिचार गर्छ कि यहोवाले भन्नु भयो उँहा सृष्टि देखि संगै हुनुहुन्थ्यो (यशैया ४४:२४ ) । अरु बढी प्राप्त गर्न सक्छन्न इश्वरत्व मात्र गुणहरु ख्रीष्टले अत्रिकारमा राख्नु हुन्छ । अनन्तता (यूहन्ना ८:५८ ) , र्सवव्यापी (मती १८:२० , २८:२० ) , र्सवज्ञानी ( मती १६:२१ ), र्सवशक्तिमान (यूहन्ना ११:३८- ४४) ।

अहिले परमेश्वर हँु भनि दाबी गर्नलाई अर्थात यो सत्य हो भनी कसैलाई विस्वास गर्राई मुर्ख बनाउँनु एउटा कुरा हो , अनि यसलाई पुर्णरुपले त्यस्तै हो भनेर प्रमाणित गर्नु कुनै एक कुरा हो इश्वरत्व सम्बन्धि विभिन्न आर्श्चर्यकर्महरु र मृत्युबाट समेत बौरी उठी उँहाको दाबीको निम्ति प्रगाणको रुपमा ख्रीष्टले प्रकट गर्नु भयो । केवल येशूको थारै आर्श्चर्यकर्महरु निम्न संलग्न छन् पानीलाई दाखमधमा परिणत (यूहन्ना २: ७ ) , पानी माथी हिर्डाई (मती १४:२५ ) , भौतिक बस्तुहरुको गुणनात्मक गराउने काम (यूहन्ना ६: ११ ) , अन्धोको चँगाई (यूहन्ना ९: ७) , लंगडोको चँगाई (मर्कूस २ :३ ) , विरामीका चँगाई (मती ९:३५ मर्कूस १:४०-४२ ) , अनि मृतकबाट समेत मानिसहरुलाई बौरी उठाउने काम (युहन्ना ११:४३ ; लुका ७:११-१५ ; मर्कूस ५: ३५ ) । अझ बढता , ख्रीष्ट उँहा आफै मृतकबाट जीवित हुनु भयो । पागल देविदेवताको पौराणिक तथाकचित मर्ने र वितउँने देखि दुर , पुनरुस्थान जस्तो विषय लाई अन्य धर्महरुद्धारा गंभीररुपमा दावी गरिएको छैन ? अनि अरु कसैको दावीमा यनि धेरै पृथक धर्मशास्त्रीय निश्चयता छैन । डाब्टर गेरी हबरमासको भनाई अनुशार , अख्रीष्टियन समिक्षक विद्धानहरुले पनि अखण्डनिय भनी स्वीकार गर्ने त्यहाँ कम्तीमा बाह्रवटा ऐतिकहासिक तथ्यहरु छन्

(i) येशू क्रुसको दण्डबाट मर्नुभयो ।
(ii) उँहालाई गाडियो ।
(iii) उँहाको मृत्युको कारणले गर्दा चेलाहरुले भाग्नु र आशा गुमाउनु पर्यो ।
(iv) येशूको चिहान केहि दिन पटि रित्तो भेर्टाईएको थियो (अर्थात पत्ता लगाउनको निम्ति दाबी गरियो) ।
(v) चेलाहरुले विस्वास गरे बिउँतनु भएको येशूको रुपलाई तिनीहरुले अनुभव गरे ।
(vi) यसपछि चेलाहरु श्कालुहरुबाट साहसिलो विस्वासीहरुमा परिणत भएका थिय ।
(vii) यही सन्देश शुरुवादको मण्डलीमा प्रचारको केन्द्र थियो ।
(viii) यही सन्देश यरुशलेममा सिकाईएको थियो ।
(xi) यस प्रचारको परिणाम स्वरुप , मण्डली जन्मिएको थियो र यो हुर्कियो ।
(x) पुनरुस्थानको दिन , आईतबारले , आराधानाको प्राथमिक दिनको रुपमा सबाथ (शनिबार) लाई हटायो ।
(xi) याकूब , एकजना घरेलु सिकर्मी , परिर्वतन भएको थियो जब उसले पनि विश्वास गर्यो कि पुनरुस्थान हुनु भएको येशूलाई उसले देख्यो ।
(xii) पावल र इशाई विश्वासको एकजना शत्रु , एउटा अनुभवद्धारा परिर्वतन भएको थियो जुन चाही उसले मृतकबाट जीवित हुनु भएको येशूको रुप हो भनी विश्वास गरे ।

यधपि यदि कोहि व्यक्ति यस विशेष सुचिलाई सिकायत गर्ने थिए भने , पुनरुस्थान र सुसमाचारको स्थापनालाई प्रमाणित गर्न अलिकति मात्र चाहिन्छन् । येशूको मृत्यु , दफन , पुनरुस्थान , अनि रुपहरु (१ कोरिन्थी १५:१- ५ ) माथिका तथ्यहरु मध्ये एउटा या दुईटालाई व्यख्या गर्न त्याहाँ केहि सिद्धान्तहरु छन् , पुनरुस्थानले मात्र उनीहरु सबैको निम्ति प्रष्ट्याँउछ र लेखा राख्दछ । आलोचनाहरुले अखण्डनीय भनी स्वीकार गर्छन् कि चेलाहरुले दावी गरे तिनीहरुले मृतकबाट जीवित भएका येशूलाई देखे । पुनरुस्थानले गरेको मार्गलाई नत झुटहरुले यात मतीभ्रमहरुले मानिसलाई बदल्न सक्छ । पहिले तिनीहरुले के कुरा प्राप्त गर्नु पर्दथ्यो त ? ख्रीष्टियन विस्वास लोकप्रिय थिएन अनि यसले निश्चित रुपमा उनीहरुलाई कुनै फाईदा बनाएन । दोस्रो , झुटाहरुले असल शहिदहरु बनाउदैन । उनीहरुको विस्वासको खातिर भयावह मृत्युहरुमा मर्नेचेलाहरुको सदिच्छाको निम्ति पुनरुस्थान भन्दा त्याहाँ कुनैपनि हरु राम्रो भनाई छैन । ज्यू , तिनीहरु सत्य ठानेका झुटाहरुको निम्ति धरै मानिसहरु मर्छन् तर तिनीहरुले असत्य ठानेका कुराका निम्ति कोहि पनि मर्दैनन् ।

इश्वरत्व थियो सारांशमा , ख्रीष्टले दाबी गर्नु भयो उँहा नै यहोवा हुनुहुन्छ , उँहामा (केवल “देवता” मात्र होईन तर सत्य परमेश्वर ) , उँहाका अनुयायीहरु (अहदिहरु जो मुर्तिपुजादेखि भयभित हुने गर्दथे ) ले यँहालाई विश्वास गरे अनि उहालाई यस्तो निरुपण गरे ख्रीष्टले आर्श्चयकर्महरु लगायत संसार परिर्वतन गर्ने पुनरुस्थान मार्फत इश्वरत्वको उँहा दावीहरुलाई प्रमाणित गर्नु भयो । अरु कुनै पनि अनुमानले यी तथ्यहरुलाई व्वाख्या गर्न सक्दैन ।

यो अनि माथि हेरियो , तब येशू नै यहोवा हुनुहुन्छ । पावलले यसैया ४५:२२-२३ लाई फिलिप्पी २:१०-११ मा येशूको रुपमा प्रयोग गर्दै अर्थ लगाउँछन् ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके ख्रीष्टको इश्वरत्व बाइबलीय छ ?