येशूको विषयमा कहिल्यै नसुनेकाहरुलाई चाहिँ के हुन्छ ? के परमेश्वरले उहाँको विषयमा कहिल्यै नसुनेको व्यक्तिलाई त्याग्नुहुनेछ त ?प्रश्न: येशूको विषयमा कहिल्यै नसुनेकाहरुलाई चाहिँ के हुन्छ ? के परमेश्वरले उहाँको विषयमा कहिल्यै नसुनेको व्यक्तिलाई त्याग्नुहुनेछ त ?

उत्तर:
परमेश्वरमा सबै मानिसहरु उत्तरदायी हुनुहुन्छ चाहे तिनीहरुले “उहाँको विषयमा सुनेका” भए पनि नभएतापनि । बाइबलले हामीलाई भन्दछ कि परमेश्वरले संसारका सृष्टिदेखि नै बनाएका थोकहरुमा आफैलाई मानिसहरुको हृदयमा सफासंग प्रकट गर्नुभएको छ (रोमी १:२०) । समस्याचाहिँ त्यो हो कि मानिसजाति पापी छ, हामी सबैले परमेश्वरको यस ज्ञानलाई इन्कार गर्दछौं र उहाँको विरुद्धमा विद्रोह गर्दछौं (रोमी १: २१–२३) ।

यदि यो परमेश्वरको अनुग्रहको लागि नहुँदो हो त, उहाँबाट अलग रहेको जीवनचाहिँ कति बेकम्मा र दयानीय छ भन्ने हामीले थाहा पाउन भनी, हामीलाई हाम्रा हृदयहरुको पापी अभिलाषाहरुमा छोडिनेथियो । उहाँलाई निरन्तर इन्कार गर्नेहरुका लागि उहाँले यो कुरा गर्नुहुन्छ (रोमी १:२४–३२) ।

वास्तवमा, केही मानिसहरुले परमेश्वको विषयमा सुनेका छैनन् भन्ने कुरो यो होइन । बरु, समस्या त त्यो हो कि तिनीहरुले सुनेका कुरालाई अनि तिनीहरुले प्रकृतिमा सहजै देखेका कुराहरुलाई इन्कार गरेका छन् । व्यवस्था ४:२९ ले घोषणा गर्दछ, “तर यदि त्यहाँ पनि परमप्रभु तिमीहरुका परमेश्वरलाई तिमीहरुले खोज्यौ भने र तिमीहरुका सारा हृदय र प्राणले खोज्यौ भने तिमीहरुले उहाँलाई भेट्टाउनेछौ ।” यस पदले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त सिकाउँदतछ — परमेश्वरलाई साँच्चै खोज्ने हरेकले उहाँलाई भेट्टाउनेछ । यदि कुनै व्यक्तिले परमेश्वरलाई साँच्चै जान्ने इच्छा गर्छ भने, परमेश्वरले आफै नै चिनाउनुहुन्छ ।

“समस्याचाहिँ बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन” (रोमी ३:११) । मानिसहरुले प्रकृति र तिनीहरुको आफ्नै हृदयमा रहेका परमेश्वरका ज्ञानलाई इन्कार गर्छन्, अनि सट्टामा तिनीहरु आफैले बनाएका “ईश्वरहरु” को पूजा गर्ने निर्णय गर्छन् । ख्रीष्टको सुसमचारलाई सुन्ने अवसर कहिले पनि नपाएका कुनै व्यक्तिलाई नरकमा पठाइन्छ भनेर परमेश्वरको निष्पक्षतामा वहस गर्नु मूर्खता हो । मानिसहरुमा परमेश्वरले अघिबाटै प्रकट गर्नुभएको कुराको लागि तिनीहरु परमेश्वरमा उत्तरदायी रहेका छन् । बाइबलले भन्दछ कि मानिसहरुले यस ज्ञानलाई इन्कार गरे, र त्यसैकारण परमेश्वरले तिनीहरुलाई नरकमा त्यागिदिनुहुँदैछ ।

कहिले पनि सुसमचार नसुनेकाहरुका भाग्यको लागि वहस गर्नुको सट्टामा हामी, ख्रीष्टियनहरुले तिनीहरुले सुनून् भनी निश्चय गर्नलाई हामीले सकेजति कोशिष गर्नुपर्दछ । हामीलाई त संसारभरी नै सुसमचार फैलाउनको लागि बोलाइएको हो (मत्ती २८:१९–२०; प्रेरित १:८) । प्रकृतिमा प्रकट गरिएको परमेश्वरको ज्ञानलाई मानिसहरुले इन्कार गर्दछन् भन्ने कुरा हामी जान्दछौं, अनि त्यस कुरालेचाहिँ येशू ख्रीष्टमार्फत उद्धारको सुसमचार धोषणा गर्न हामीलाई प्रेरित गर्नैपर्दछ । प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत ग्रहण गरिएको परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मात्र मानिसहरु आफ्ना पापबाट बाँच्न सक्छन् अनि परमेश्वरबाट अनन्तरुपले अलग रहने कुराबाट जोगिन सक्दछ ।

कहिले सुसमचार नसुन्नेहरुलाई परमेश्वरबाट दया गरिन्छ भनेर यदि हामी ठान्दछौं भने, हामी कुनै डरलाग्दो समस्यामा पर्नेछौं । यदि कहिल्यै सुसमचार नसुनेका मानिसहरुलाई बचाइंदछ भने, कसैले पनि सुसमचार सुनेका छैनन् भनेर हामीले निश्चय गर्नु पर्ने कुरा एउटा तर्कसंगत हुँदछ । हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा खराब कामचाहिँ कुनै व्यक्तिसंग सुसमचार बाँट्नु अनि त्यसले यसलाई इन्कार गर्नु हो । यदि त्यस्तो हुनुथियो भनेता, त्यसलाई इन्कार गरिनेथियो । सुसमचार नसुन्ने मानिसहरुलाई इन्कार गरिनैपर्दछ, होइन भने त्यहाँ सुसमचार प्रचारको लागि कुनै पे्रेरणा हुँदैन । मानिसहरुले सुसमचारलाई सम्भावत् रद्ध तुल्याउने र आफैलाई इन्कार गर्ने कुरामा किन खतरा मोल्नु र यदि तिनीहरुले कहिल्यै सुसमचार नसुनेको भएर पनि पहिलेबाटै बचाइएका थिए भने ?नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशयेशूको विषयमा कहिल्यै नसुनेकाहरुलाई चाहिँ के हुन्छ ? के परमेश्वरले उहाँको विषयमा कहिल्यै नसुनेको व्यक्तिलाई त्याग्नुहुनेछ त ?