येशुलाई ब्यत्तिगत मुत्तिदाताको रुपमा ग्रहण गर्नुको अर्थ के हो?प्रश्न: येशुलाई ब्यत्तिगत मुत्तिदाताको रुपमा ग्रहण गर्नुको अर्थ के हो?

उत्तर:
के तपाईले येशु ख्रीष्टलाई आफ्नै मुत्तिदाता भनेर स्विकार गर्नु भएको छ? यसको जवाफ गर्नु पहिले मलाई यस प्रश्नको स्पष्टिकरण गर्न दिनुस्।यस प्रश्न बुझ्नलाई तपाईले यो पहिले बुझ्न आवश्यक हुन्छ”येशु ख्रीष्ट”, “ब्यत्तिगत” र “उद्वारकर्ता।”

येशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? धेरै मानिसहरु येशु ख्रीष्ट एक असल ब्यत्तित्व माहान शिक्षक वा एक परमेश्वरका भविष्यवत्ता हुन् भनेर मान्न तयार हुन्छन्।यी कुराहरु भन्ने हो भने सबै साँचो हो, तर यसले उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर वास्तविक्ता तोक्न सक्दैन। बाइबलले यो भन्दछ कि येशु परमेश्वर शारिरीक रुपमा,परमेश्वर मानव बन्नुभयो(यहुन्ना१:१,१४) परमेश्वर यस संसारमा हामीलाई सिकाउन, निको पार्न, सुध्राउन, क्षमा दिन-र हाम्रालागि ज्यान गुमाउन आउनुभयो! येशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ,स्रिष्टीकर्ता,सार्वभौम प्रभु,के तपाईले यस येशु प्रभुलाई स्विकार्नु भएको छ?

उद्वारकर्ता के हो? र हामीलाई उद्वारकर्ता किन चाहिन्छ? बाइबलले हामीलाई भन्दछ “हामी सबैले पाप गरेका छौं र हामीले दुष्ट कार्यहरु अपनाएका छौं(रोमी३:१०-१८)।हाम्रो पापको कारणले परमेश्वरको क्रोध र संजायको लायक भएका छौं। एउटा मिल्ने संजाय निरन्तर र सर्वशत्तिमान परमेश्वरका बिरुध्द गरेका पापको निम्ति अनन्तको संजायको भोग गर्नुपर्ने हुन्छ(रोमी६:२३,प्रकाश२०:११-१५)।यसैकारण हामीलाई मुत्तिदाता चाहिन्छ!

येशु ख्रीष्ट,पृथ्वीमा हाम्रो खातिर प्राण दिन आउनुभयो।येशुको मृत्यु,परमेश्वर शारिरीक रुपमा आउनुभएर,हाम्रा पापको लागि अनन्त को ज्याला उहाँले चुत्ता गर्नुभएको थियो(२कोरन्थी५:२१)।येशु हाम्रो पापको मुल्य तिर्न मर्नुभयो(रोमी५:८)।येशुले हाम्रो रीण तिर्नुभयो ताकी हामीले त्यसको चुत्तागर्नु नपरोस्। येशुले मृत्युबाट बौरी उठेर यो साबित गर्नुभयो कि उहाँको मृत्युद्वारा हाम्रो पापको मुल्य तिर्न सफल हुनुभयो। यसकारण येशु एकमात्र मुत्तिदाता हुनुहुन्छ(यहुन्ना१४:६,प्रेरीत४:१२)!के तपाईले येशुलाई मुत्तीदाताको रुपमा विश्वास गर्नु भएको छ?

के येशु तपाईको आफ्नै मुत्तिदाता हुनुहुन्छ?धेरै मानिसहरु ख्रीष्टियजन हुनुको मतलब केबल चर्चमा उपस्थित हुने,धर्म क्रिया गर्ने ,एक कदरको पाप नगर्ने भनि थान्छन्।तर त्यो ख्रीष्टियजनको ब्यवहार होईन।सच्चा ख्रीष्टियजन बन्नु भनेको येशु ख्रीष्टसंग ब्यत्तिगत सम्बन्ध राख्नु हो।येशुलाई आफ्नो उद्वारकर्ता भनेर स्विकार गरेर उहाँमा बिश्वास र भरोसा गर्नु हो।कोहिपनि अरुको बिशवासबाट बच्न सक्दैन।न त कोही एक पुण्यको कार्य गरेर क्षमानै पाउन्छ।मुत्ती पाउन एक मात्र बाटो येशुलाई मुत्तीदाता भनी स्विकारेर,उहाँको मृत्युबाट हाम्रो पापको मुल्यतिरेको र उहाँको बौरी उठाईले तपाईको अनन्त जीवनको साक्षी दिएको हो भनि श्विकार गरेर हुन्छ(यहुन्ना३:१६)के येशु तपाईको ब्यत्तिगत मुत्तिदाता हुनुहुन्छ?

यदि तपाई येशु ख्रीष्टलाई ब्यत्तिगत मुत्तीदाताको रुपमा चाहानुहुन्छ भने,यी शब्दहरु दोहोर्यानुहोस्।सम्झनुहोश यो प्रार्थना भनेर वा अरु कुनै प्रार्थनाले तपाईलाई बचाउन सक्दैन।केबल येशु ख्रीष्टमा बिश्वास गरेर मात्र तपाईलाई पाप मुत्ती पाउनु हुन्छ।यो प्रार्थना उहाँमा भएको तपाईको बिश्वास र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने एक साधारण अभिब्यत्ती मात्र हो।”परमेश्वर, मैले तपाईको खिलाफ पाप गरेको छु र दण्ड भोग्नको योग्य छु। तर मेरो लायकको संजाय येशु ख्रीष्टले लिनु भयो ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मलाई क्षमा भएको छ। म आफ्नो पापबाट फर्केर मेरो मुत्तीको लागी तपाईमा भरोसा गर्दछु।म येशु ख्रीष्टलाई आफ्नो ब्यत्तिगत मुत्तिदाको रुपमा स्विकार्छु!तपाईको महान अनुग्रह तथा पाप क्षमाको लागि - अनन्त जीवनको वरदानको लागी धन्यवाद दिन्दछु! आमेन!”।

के तपाईंले यहाँ लेखिएका कुरा पढेर ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? छ भने तलको "मैले आज ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छु" भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशयेशुलाई ब्यत्तिगत मुत्तिदाताको रुपमा ग्रहण गर्नुको अर्थ के हो?