बाइबलले विवाह अघि हुने यैानसम्त्रन्ध बारे के भन्दछ ?प्रश्न: बाइबलले विवाह अघि हुने यैानसम्त्रन्ध बारे के भन्दछ ?

उत्तर:
विवाह अघि हुने यैान सम्बन्ध यौन अनैतिकताकेा एउटा प्रकार हो जसलाई धर्मशास्त्रमा बारम्बार निन्दा गरिएका छन् (प्रेरित १५:२०, १ कोरिन्थी ५:१; ६:१३, १८; १०:८; २ कोरिन्थी १२:२१; गलाती ५:१९; एफिसी ५:३; कलस्सी ३:५; १ थेस्लोनिकी ४:३; यहूदा ७ पद) । बाइबलले विवाह अघि परेहजी हुनुलाई प्रोत्साहन दिदछ तर विवाह अघि यौन सम्बन्ध राख्नु व्यभिचार जति कै गलत हो र यौन अनैतिक्ताको एक रुप हो किनभने तिनीहरुले तिनीहरुका पति वा पत्नी भन्दा अरु कसै संग सम्बन्ध राखेका हुन्छन् । एउटा पति र पत्नी बीचको यैानसम्बन्ध मात्र परमेश्वरले अनुमोदन गर्ने यौनसम्बन्ध हो (हिब्रू ११३:४) ।

विवाह अघि हुने यैानसम्बन्ध धेरै कारणहरु वा तर्कहरको निम्ति धेरै साधारण भएको छ । हामी प्रायः यैानको मनोराजनको रुपमाथि केन्द्रित हुन्छौं तर पुन-सृष्टिको रुपलाई भने चिन्दैनौं । हो यौन आनन्दायक हुन्छ । परमेश्वरले यसलाई त्यस्तै तरिकाले निर्दिष्ट गर्नुभयो र उहाँले स्त्री र पुरुषले यौन किर्याको आनन्द लिएको चाहनु हुन्छ तर विवाहको सिमानामा रहेर । यधपि यौनको प्राथमिक उद्देश्य आनन्द होइन तर प्रजनन हो । परमेश्वरले विवाह अघि हुने यौन सम्बन्ध लाई हामीलाई आनन्दबाट विञ्चत गर्न अवैध बनाउनु भएको होइन तर अनावश्यक गर्भधारणबाट हामीलाई बचाउन हो र यस्तो नानीहरु जन्माउन देखि बचाउँन हो जसलाई तिनीहरुले चाहा नै गरेका हुंदैनन् त तिनीहरु त्यसको निम्ति तयार नै भएका हुन्छन् । कल्पना गर्नुहोस् यदि यौन प्रतिको परमेश्वरको नमूनालाई पालन गरेको भए हाम्रो संसार कति असल हुन्थ्यो होला : यौनबाट सर्ने रोगहरुको कमि थोरै अविवाहित आमाहरु अनावश्यक गर्भधारणहरुको न्यून संख्या थोरै मात्रामा गर्भपतन आदि । परहेज वा त्याग परमेश्वरको एक मात्र निति हो जब यो विवाह अघि हुने यैान सम्बन्धमा आउँदछ । परहेजवा त्यागले जीवनहरुलाई बचाउँदछ शिशुहरुलाई रक्षा गर्दछ उचित मान्यता भएको यौनसम्बन्ध प्रदान गर्दछ र अति नै महत्वपूर्ण कुरा चाँहि यसले परमेश्वरलाई सम्मान गर्दछ ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशबाइबलले विवाह अघि हुने यैानसम्त्रन्ध बारे के भन्दछ ?