आत्माहत्या प्रति इर्साईहरुका दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? बाइबलले आत्माहत्या के भन्छ ?प्रश्न: आत्माहत्या प्रति इर्साईहरुका दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? बाइबलले आत्माहत्या के भन्छ ?

उत्तर:
स् बाइबल अनुसार यदि एउटा व्यक्तिले आत्माहत्या गर्छ भने ऊ अथवा उनीले र्स्वर्गभित्र प्रवेश पाउँछ भन्ने कुरा के ले निर्धारण गर्छ भन्ने हुदैन । यदि एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिले आत्माहत्या गर्दछभने ऊ अथवा तिनीले केहि नगरेर यसको वा उनको नरक कुण्डतिरको यात्रालाई चाँडो पुरा गर्दछ । यधपि हात्माहत्या गरेर मरेको व्यक्ति ख्रीष्टद्धाराको मुक्तिलाई इन्कार गरेको कारण नै अन्त्यमका नरकमा जानेछ , उसले वा तिनीले आत्माहत्या गरेको कारणले चाँहि होईन । बाइबलले छ जना विशेष व्यक्तित्वहरुले आत्माहत्या गरेको कुरा उल्लेख गर्दछ । अवीमेलेक ( न्यायकर्ता ९ :५४ ) शावल ( १ शामुएल ३०: ४ ), शावलले हतियार बोक्ने (१ शामुल ३१ :४- ६ ) अहितोपेल ( २: शामुएल १७ -२३ ) स्रि्री ( १ राजा १६ :१८) यहुदा - मत्ती २७ ५ ) तिनीहरु मध्येका पाँच जना दुष्ट , खराब र पापी मानीसहरु थिए शावलको हतियार वोक्नेको सम्वन्धमा धेरै भनिएको पाईदैन , जसको कारण उसको चरित्र वारे न्याय गर्न सकिदैन । कसैले विचार गर्छन् कि शिमसोन पनि एक आत्माहत्याको उद्धाहरण हो ( न्याय कर्ता १६:२६-३१ ) , तर शिमसोनको उदेश्य भनेको पलिश्तीहरुलाई मार्न थियो आफैलाई होईन । बाइबलले आत्माहत्यालाई हत्या कै बराबरीमा हेर्दछ , आत्माहत्या भनेको “ आफैलाई मार्नु ”हो । एउटा व्यक्ति कहिले कसरी मर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने परमेश्वर हुनहुन्छ । त्यो अधिकार हामीले आफ्नो हातमा लिनु भनेको बाइबल अनुसार परमेश्वर विरुद्धको निन्दा हो ।

एउटा आत्माहत्या गर्ने विश्वासीको बाइबलले के बताउँदछ स् आत्माहत्या गर्ने विश्वासीले मुक्ति गुमाउने नरक जाने भनी बाइबलले भन्दैन । बाइबलले सिकाउछ कि एउटा व्यक्तिले द्रीष्टमा साँचोरुपले विस्वास गरेको क्षण देखि उ बा उनी अनन्तको लागि सुरक्षित हुन्छ ( यूहन्ना ३ १६ ) । के हुन्छ भन्ने कुराको मतलवबिना नै विश्वासीहरुले तिनीहरु अनन्त जीवनले मुक्ति हुन्छन् भन्ने कुरा शंका देखि निस्केर बुझ्दछन् “ तिनीहरुले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान्न भन्ने हेतुले परमेश्वरका पूत्रको नाउमा विश्वास गर्ने तिनीहरुलाई यो पत्र लेख्दैछु ।” (१ यूहन्ना ५ १३ ) परमेश्वरको प्रेमवाट विश्वासीहरुलाई कुनै थोकले पनि अलग गर्न सक्दैन । किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले र्स्वर्गदुतहरुले वा प्रधानताहरुले वर्तमानका कुराहरुले वा पछि हुने कुराहरुले वा शक्तिहरुले वा उचाईले वा गहिर्राईले वा सारा ख्रीष्टमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन (रोमी ८ :३८- ३९) यदि “ सृष्टि गरिएका थोकले” एउटा विश्वासीलाई परमेश्वरको प्रेम देखि अलग गर्न सक्नेछैन भने एउटा विश्वासी जसले आत्माहत्या गर्दछ ऊ वा उनी पनि एक “ सृष्टि गरिएका थोक ”हो , त्यस कारण आत्माहत्याले पनि उसलाई परमेश्वरको प्रेमवाट अलग गर्न सक्नेछैन । येशू हाम्रो सबै पापहरुको निमित मर्नुभयो र यदि एउटा साँचो विश्वासी एक आत्मिक आक्रमणको समयमा वा कमजोरी हेर्दा आत्माहत्यागर्छ भने त्यो एक पाप हुन् , तर ख्रीष्ट त्यसको निम्ति मर्नु भएको छ ।

आत्माहत्या परमेश्वरको विरुद्धको गंभीर पाप होइन भन्ने यसको तार्त्पर्य होइन । बाइबल अनुसार आत्माहत्या , हत्या हो , यो नित्य गलत हो । एक विश्वासी भनी दावी गर्ने तर आत्माहत्या गर्ने विश्वासीको विश्वासको सच्चता माथि गंभिर शंका उपशंकाहरु एठेका हुनेछन् । आफ्ना जीवन लिने विशेष एक विश्वासी , कशैलाई पनि उचित सिद्ध ठहरयाउने त्यँहा कुनै अवस्था छैन । विश्वासीहरु तिनीहरुका जीवन परमेश्वरका निमित जीउन बोलाईएका हुन् र कहिले मर्ने भन्ने कुराको निर्णय परमेश्वरको केवल परमेश्वरको हातमा निहित हुन्छ । शायद , आत्माहत्याको उद्धाहरण दिने एक राम्रो उपाय चाँहि एस्तरको पुस्तकवाट लिन सकिन्छ । फारसीहरुका एउटा यस्तो कानुन थियो कि , यदि कोहि राजाको निमन्त्रणा विना राजाको अगाडि आए मृत्यु दण्ड दिइन्थ्यो । जवसम्म राजाले राजदण्ड त्यो व्यक्ति तर्फपसादैनथ्यो तवसम्म त्यो व्यक्तिले राजाको कृपा पाउदैनथ्यो ।आत्माहत्या गर्नु चाँहि एउटा विश्वासीको निम्ति राजाको वोलावटलाई पर्खनुको सट्टा आफ्नै तरिकाले जवरजस्ती हेर्न चाहानु जस्तै हो उँहाले तपाई तर्फउँहाको राजदण्ड तपाईको अनन्त जीवन खतम गर्न पर्सनु हुनेछ तर यसको अर्थ यो हुदैन कि उँहा तपाई संग खुशी हुनुहुन्छ । यसले आत्माहत्या कै विषयमा वर्णन गरेतापनि बाइबलको कोरिन्थी ३ :१५ पदले चाँही आत्माहत्या गर्ने विश्वासीको वारेमा एक राम्रो व्याख्या गर्दछ । “ तर त्यो आफै चाँहि आगोवाट उम्के झै बाँच्नेछ ।”नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशआत्माहत्या प्रति इर्साईहरुका दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? बाइबलले आत्माहत्या के भन्छ ?