Otázky o Ježišovi KristoviOtázky o Ježišovi Kristovi

Kto je Ježiš Kristus?

Je Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?

Je Kristovo božstvo biblické?

Či Ježiš naozaj existoval? Či existuje nejaký historicý dôkaz o Ježišovi Kristovi?

Čo to znamená, že je Ježiš Božím Synom?

Či je vzkriesenie Ježiša Krista pravdivé?

Prečo je narodenie z panny také dôležité?

Kde bol Ježiš tie tri dni medzi Jeho smrťou a vzkriesením?

Bol Ježiš v pekle medzi svojou smrťou a vzkriesením?

Bol Ježiš ukrižovaný v piatok? Ak áno, ako to, že strávil tri dni v hrobe ak vstal z mŕtvych v nedeľu?

Mohol by Ježiš zhrešiť?

Prečo sa Ježišove genealógie u Matúša a Lukáša tak odlišujú?

Čo je hypostatická únia? Ako môže byť Ježiš Boh a človek zároveň?

Bol Ježiš Kristus ženatý?

Ak bol Ježiš Boh, ako sa mohol modliť k Bohu? Modlil sa Ježiš sám k sebe?

Mal Ježiš bratov a sestry (súrodencov)?

Prečo Ježiš musel zažiť toľko utrpenia?

Čo to znamená, že Ježiš je Baránok Boží?

Kde Starý zákon predpovedá Kristov príchod?

Čo to znamená, že Ježiš je Syn človeka?

Prečo Boh poslal Ježiša vtedy, keď Ho poslal? Prečo nie skôr? Prečo nie neskôr?

Prečo by som mal veriť v zmŕtvychvstanie Krista?


Otázky o Ježišovi Kristovi