Mga katanungan patungkol sa BibliaMga katanungan patungkol sa Biblia

Totoo ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos?

Naglalaman ba ng mga kamalian, pagkakasalungatan o hindi pagkakatugma ang Bibliya?

Mahalaga pa ba ang Bibliya sa ngayon?

Papaano at kailan ginawa ang canon ng Bibliya?

Ano ba ang tamang paraan sa pag-aaral ng Bibliya?

Ano ba ang ibig sabihin na ang Bibliya ay “kinasihan ng Diyos”?

Bakit natin kailangang basahin/pag-aralan ang Bibliya?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Biblia