Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawaMga katanungan patungkol sa Pag-aasawa

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-aasawa?

Pangmatagalang buhay may asawa ano ang susi?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa diborsiyo at pag-aasawang-muli?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iisang dibdib ng magka-ibang lahi?

Ano ang ipinapahintulot/o hindi ipinapahintuloy na gawin ng mag-asawang Kristiano sa pagtatalik?

Merong nga bang magkasing-puso? May itinakdang tao ba ang Dios na dapat mong mapangasawa?

Ako ay diborsyado. Maari ba akong muling magpakasal ayon sa Biblia?

Ang asawang babae ba ay kinakailangang magpasakop sa kanyang asawang lalake?

Paano ang tamang paraan ng pag-aasawa na naaayon sa Bibliya?

Ano ang ibig sabihin ng iiwan ang magulang at makikipisan sa asawa?

Mayroon pa bang pagaasawa sa langit?

Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kung ang kanyang asawa ay hindi mananampalataya?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang laman sa pagaasawa?

Bakit pinahintulutan ng Diyos ang pag-aasawa ng higit sa isa (polygamy) sa Bibliya?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawa