Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawaMga katanungan patungkol sa Pag-aasawa

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-aasawa?

Pangmatagalang buhay may asawa ano ang susi?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa diborsiyo at pag-aasawang-muli?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iisang dibdib ng magka-ibang lahi?

Ano ang ipinapahintulot/o hindi ipinapahintuloy na gawin ng mag-asawang Kristiano sa pagtatalik?

Merong nga bang magkasing-puso? May itinakdang tao ba ang Dios na dapat mong mapangasawa?

Ako ay diborsyado. Maari ba akong muling magpakasal ayon sa Biblia?

Ang asawang babae ba ay kinakailangang magpasakop sa kanyang asawang lalake?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawa