Maswali kuhusu uumbajiMaswali kuhusu uumbaji

Bibilia inasema nini kuhusu uumbaji dhidi ya mageuzi yasiyoingiliwa?

Je! Imani katika Mungu inahitilafiana na sayansi?

Ni nini nadharia ya mchoro wa kiakili?

Miaka ya kuishi duniani ni mingapi? Dunia iko na miaka mingapi?

Gharika ya wakati wa nuu ilikuwa ya ulimwengu mzima au sehemu moja?

Ni kwa nini Mungu aliuweka mti wa ujuzi ya mazuri na mabaya katika bustani mwa Edeni?

Biblia inasemaje juu ya kiumbe dinosauri? Je, viumbe hawa dinosauri wamo ndani ya biblia?

Je, Mwanzo sura ya 1 inamaanisha saa 24 halisi za siku?

Biblia inasema nini kuhusu mtu mshenzi, watu zama za kale?

Kwa nini kuna akaunti mbili tofauti za uumbaji katika Mwanzo sura ya 1-2?

Je, uumbaji ni wa kisayansi? Je,uumbaji waweza kuchukuliwa kuwa utaratibu halali wa sayansi?

Je, ni nini nadharia pengo? Je, kuna kitu chochote kulitokea kati ya Mwanzo 1:1 na 1:2?

Ni nini maana ya mageuzi ya kukana Mungu?


Maswali kuhusu uumbaji