Maswali kuhusu uumbajiMaswali kuhusu uumbaji

Bibilia inasema nini kuhusu uumbaji dhidi ya mageuzi yasiyoingiliwa?

Je! Imani katika Mungu inahitilafiana na sayansi?

Ni nini nadharia ya mchoro wa kiakili?

Miaka ya kuishi duniani ni mingapi? Dunia iko na miaka mingapi?

Gharika ya wakati wa nuu ilikuwa ya ulimwengu mzima au sehemu moja?

Ni kwa nini Mungu aliuweka mti wa ujuzi ya mazuri na mabaya katika bustani mwa Edeni?

Biblia inasemaje juu ya kiumbe dinosauri? Je, viumbe hawa dinosauri wamo ndani ya biblia?


Maswali kuhusu uumbaji