Habari NjemaHabari Njema

Je umepata uzima wa milele?

Nina wezaje kupokea msamaha wa dhambi toka kwa Mungu?

Je, ina maanisha nini kuzaliwa mara ya pili kwa mkristo?

Je, ni gani sheria hizi Nne za Kiroho?

Je, ninawezaje kuenenda sawa na Mungu?

Ninawezaje kujua kwakweli nitaenda Mbinguni wakati nikifa?

Je, Yesu ndiye njia ya pekee ya Mbinguni?

Je, inamaanisha nini kumkubali Yesu kama mwokozi wako?

Ni Dini gani ya kweli inifaayo?

Je, ni Njia gani ya Wokovu ya Warumi?

Ombi la mwenye dhambi ni gani?

Je kunayo maisha baada ya kifo?

Mkristo ni mtu gani?

Mpango wa wokovu ni nini?

Dini ya kweli ni gani?

Ni hatua gani kuelekea wokovu?

Nitawezaje kosa kuenda jahannam?

Ninawezaje kuokoa?

Ninawezaje badili kuwa Mkristo?

Ninawesaje kuwa Mkristo?

Kwenda mbingu- Ninawezaje kuwa na uhakika wa hatima ya maisha yangu ya milele?

Ninawezaje kuwa mwana wa Mungu?

Ombi la wokovu ni gani?

Je! Yamaanisha nini kuwa Yesu aokoa?

Nimeweka imani yangu kwa Yesu … sasa ni fanyeje?


Habari Njema