Wat zegt de Bijbel over het drinken van alcohol / wijn?Vraag: "Wat zegt de Bijbel over het drinken van alcohol / wijn?"

Antwoord:
Verschillende verzen moedigen mensen aan om van alcohol af te blijven (Leviticus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronomium 14:26; 29:6; Rechters 13:4,7,14; 1 SamuŽl 1:15; Spreuken 20:1; 31:4,6; Jesaja 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Micha 2:11; Lucas 1:15). Maar de Schriftteksten verbieden een Christen niet noodzakelijkerwijs om bier, wijn of andere alcoholische dranken te nuttigen. Christenen wordt geboden om dronkenschap te vermijden (EfeziŽrs 5:18). De Bijbel veroordeelt dronkenschap en de gevolgen ervan (Spreuken 23:29-35). Christenen wordt ook geboden om hun lichamen niet door wat dan ook te laten ďbeheersenĒ (1 KorintiŽrs 6:12; 2 Petrus 2:19). De Schriftteksten verbieden Christenen ook om dingen te doen die andere Christenen zouden kunnen beledigen of hen zouden kunnen aanmoedigen om tegen hun geweten in te zondigen (1 KorintiŽrs 8:9-13). In het licht van deze principes zou het extreem moeilijk zijn voor een Christen om te beweren dat hij alcohol drinkt om God te verheerlijken (1 KorintiŽrs 10:31).

Jezus veranderde water in wijn. Het lijkt er zelfs op dat Jezus zelf bij gelegenheid wijn dronk (Johannes 2:1-11; MatteŁs 26:29). In de tijd van het Nieuwe Testament was het water niet erg schoon. Bij gebrek aan moderne sanitaire voorzieningen was het water gevuld met bacteriŽn, virussen, en alle mogelijke soorten vervuilingen. Hetzelfde geldt vandaag de dag voor de meeste Derde Wereld-landen. Het gevolg hiervan was dat mensen vaak wijn dronken (of druivensap) omdat de kans veel kleiner was dat deze vervuild zou zijn. In 1 TimoteŁs 5:23 maant Paulus TimoteŁs om geen water meer te drinken (wat waarschijnlijk de oorzaak van zijn maagproblemen was) en om in plaats daarvan wijn te drinken. Het Griekse woord voor wijn dat in de Bijbel wordt gebruikt is het meest voorkomende alledaagse woord voor wijn. In die tijd werd wijn gefermenteerd, maar niet in dezelfde mate als tegenwoordig. Het is onjuist om te beweren dat het slechts druivensap was, maar het is ook onjuist om te beweren dat het hetzelfde was als de wijn die tegenwoordig genuttigd wordt. Nogmaals, de Schriftteksten verbieden Christenen niet noodzakelijkerwijs om bier, wijn of andere alcoholische dranken te nuttigen. Alcohol is, op zichzelf, niet bedorven door zonde. Het zijn veeleer dronkenschap en alcoholverslaving die absoluut door Christenen vermeden moeten worden (EfeziŽrs 5:18; 1 KorintiŽrs 6:12). Maar, er staan principes in de Bijbel die het extreem moeilijk maken om te beweren dat een Christen die alcohol nuttigt, in welke hoeveelheid dan ook, God behaagt.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat zegt de Bijbel over het drinken van alcohol / wijn?