Wat zegt de Bijbel over crematie? Mogen Christenen gecremeerd worden?Vraag: "Wat zegt de Bijbel over crematie? Mogen Christenen gecremeerd worden?"

Antwoord:
De Bijbel leert ons geen specifieke dingen over crematie. Er zijn gevallen in het Oude Testament van mensen die levend verbrand werden (1 Koningen 16:18; 2 Koningen 21:6) en van menselijke botten die verbrand werden (2 Koningen 23:16-20), maar dit zijn geen voorbeelden van crematie. Het is opmerkelijk dat in 2 Koningen 23:16-20 het verbranden van menselijke botten op een altaar het altaar ontheiligde. Tegelijkertijd gebied het Oude Testament nergens dat het lichaam van een overledene niet verbrand mag worden en het verbindt ook geen vloek of oordeel aan iemand die gecremeerd is.

Crematie werd uitgevoerd in de tijd van de Bijbel, maar het was niet gebruikelijk bij de Israëlieten of bij Nieuwtestamentische gelovigen. In de culturen van de tijd van de Bijbel waren begrafenissen in een tombe, een grot of de grond de gebruikelijke manier om een menselijk lichaam ter aarde te bestellen (Genesis 23:19; 35:4; 2 Kronieken 16:14; Matteüs 27:60-66). Hoewel begrafenis gebruikelijk was, geeft de Bijbel nergens het gebod dat begrafenis de enige toegestane manier is om een lichaam ter aarde te bestellen.

Is crematie iets dat een Christen zou kunnen overwegen? Nogmaals, er is geen expliciet Schriftelijk gebod tegen crematie. Sommige gelovigen hebben bezwaar tegen crematie omdat het geen rekening houdt met het feit dat God ooit al onze lichamen zal doen opstaan en ze zal herenigen met onze geest/ziel (1 Korintiërs 15:35-58; 1 Tessalonicenzen 4:16). Het feit dat een lichaam gecremeerd is maakt het echter niet lastiger voor God om dat lichaam te doen opstaan. De lichamen van Christenen die duizend jaar geleden gestorven zijn, zijn nu ook volledig in stof veranderd. Dit zal God er op geen enkele manier van weerhouden om de lichamen op te doen staan. Hij was degene die ze schiep; Hij zal geen problemen hebben ze te her-scheppen. Crematie is niets anders dan een “versnelling” van het proces dat een lichaam tot stof maakt. God is net zo goed in staat om het lichaam van iemand die gecremeerd is op te doen staan als het lichaam van iemand die niet gecremeerd is. De vraag van crematie of begrafenis ligt binnen de grenzen van de Christelijke vrijheid. Een persoon of familie die nadenkt over deze beslissing zou moeten bidden om wijsheid (Jacobus 1:4) en de overtuiging volgen die daarop volgt.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat zegt de Bijbel over crematie? Mogen Christenen gecremeerd worden?